En helhetssyn mot kemiska och termiska olyckor

Olyckor händer inte bara. Oftast låter vi dem hända. Med rätt riskbedömning, kunskap och skyddsmedel kan många av dem förhindras och skadorna kan elimineras eller reduceras.

  • Vår syn
  • Kemiska olyckor
  • Termiska olyckor
  • Specialprodukter
  • Utbildningar

Nyheter


SIS, Swedish Standard Institute


Vi är medlemmar i SIS, Swedish Standard Institute
Standard Developer 2018

Case

Alla case

Vi är MCS

Medical Care System tillhandahåller primärt utbildningar och effektiva Första Hjälpen produkter inom områdena Kemiska och Termiska olyckor.

Läs mer…