Behandling av kemiska brännskador, en jämförelse mellan Diphotérine/Hexafluorine och vatten. | Medical Care System

NYHETER


 1. Behandling av kemiska brännskador, en jämförelse mellan Diphotérine/Hexafluorine och vatten.

   

  Vatten har under lång tid varit den gyllene standarden vid behandling av kemiska brännskador. Enligt en studie gjord av läkare vid Gents Universitetssjukhus har det visat sig att behandling med Diphotérine/Hexafluorine är betydligt mer effektivt vid behandling av denna typ av skador. Över en period på 4 år, från mars 2012 till december 2015, har de jämfört resultaten vid behandling av kemiska brännskador mellan vatten och Diphotérine/Hexafluorine. Undersökningen omfattade 112 patienter, varav 66 st behandlades med vatten och 46 st behandlades med Diphotérine/Hexafluorine. Fördelningen mellan kön, ålder och orsak till skada var jämförbar mellan kontrollgrupperna.

   

  J. Verbelen, RN, MScN ; H. Hoeksema, PT ; S. Monstrey, MD, PhD, Chemical Injury: A Four-Year Experience with an Advanced Approach, 2017

   

  Av de som behövde kirurgiska ingrepp (48 fall) hade 10% med Diphotérine eller Hexafluorine och 90% behandlats med enbart vatten. De kunde även fastställa en betydlig skillnad i antal dagar som behövde spenderas på sjukhus. Patienter som behandlats med Diphotérine/Hexafluorine stannade i snitt 3,5 dagar medan de som behandlats med vatten hade ett snitt på 7,8 dagar.

   

  ”In our hospital, patients with chemical injury clearly benefited from the
  application of an advanced approach, involving hypertonic solutions based
  on amphoteric and chelating molecules, in the emergency management of
  this kind of trauma. Even in case of delayed rinsing we observe good results.”
  J. Verbelen, RN, MScN ; H. Hoeksema, PT ; S. Monstrey, MD, PhD, Chemical Injury: A Four-Year Experience with an Advanced Approach, 2017

   

  Kanske kan det vara dags att sätta en ny gyllene standard för behandling av denna typ av skador?

   

  Rapporten finns att läsa i sin helhet här:

  Chemical Injury: A Four-Year Experience with an Advanced Approach (2017)

  Område: