CASE


 1. Chalmers Tekniska Högskola i framkant för personligt skydd mot kemiska brännskador

  Här är ett ypperligt bra exempel på säkerhetstänk och genomtänkta praktiska skyddslösningar för att förhindra kemiska skador på ögon och kropp.

   

  Orangea SIEW med Diphotérine Solution finns nära till hands under laboratoriebänken samt även halvlitersflaskor samt sprayförpackning med Diphotérine Solution om olyckan skulle vara framme med stänk av aggressiva frätande kemikalier.

   

  Stolt och tacksam att Medical Care System får vara leverantör till Chalmers Tekniska Högskola!

  Lämna en kommentar Område: , ,

 2. EON – lyckad behandling med Diphoterine

  I denna incidentrapport från EON beskrivs ett fall med stänk av koncentrerad lut (50 % NaOH-lösning).  Diphoterine användes som Första Hjälpen sköljvätska och personen klarade sig helt från frätskador vilket annars sägs ha varit den oundvikliga utgången.

   

  Länk till incidentrapporten:  EON incidentrapport

  Lämna en kommentar Område:

 3. Kemiska risker med fluorvätesyra – en KRAV utbildning hos Outokumpu

  Att tillverka rostfritt stål är en intensiv industriell process där både hög värme och aggressiva kemikalier är inblandade. Därför är säkerhetsfrågorna topp-prioriterade inom Outokumpu.

   

  Vi har haft förmånen att samarbeta med Outokumpu kring kemiska risker under många år och vår utbildning i Kemiska risker med Fluorvätesyra används framgångsrikt som en KRAV utbildning inom koncernen sedan många år tillbaka. Vi kan med stolthet se hur Outokumpus säkerhets-medvetande och rutiner utvecklats till den mycket höga nivå som är idag. En stor bidragande orsak till det goda resultatet är det personliga engagemang och den höga kompetens som finns i verksamheten på Outokumpu.

   

  ”Jag vet att våra gemensamma insatser lett till att vi lyckats förhindra och undvika ett antal allvarliga olycksfall genom åren med det skyddsarbete vi fått till. Jag är så glad att våra vägar korsades för snart 20 år sedan och jag ångrar inte en sekund.

  Tillsammans har vi fått upp säkerhetskulturen och kunskapen i företaget. Det handlar idag inte om tur eller otur att våra kemikalieolyckor i princip har eliminerats. Det handlar om hårt och målmedvetet långsiktigt arbete med målbilden att ingen ska behöva göra sig illa. Vi har verkligen förstått de stora risker vi hanterar och vill verkligen förebygga olyckor så att de aldrig uppstår. Det handlar om kunskap och att man har kontroll på riskerna då både människor och teknik ska samverka.”

   

  Källa: Petri Kuusinen, Health Safety Security Manager, Outokumpu Stainless Special Coil Nyby, Torshälla

  Lämna en kommentar Område:

 4. Diphoterine till Räddningstjänsten i Östra Götaland

  Räddningstjänsten i Östra Götaland har nu utrustat sina Kemenheter och Förstabilar med Diphoterine. Syftet är primärt att säkerställa det personliga skyddet för sina egna brandmän vid räddningsinsatser där kemiska risker förekommer, men Diphoterine kommer även att kunna användas för att omhänderta skadade på ett mer effektivt sätt.

   

  ”Vi har en riskfylld arbetsmiljö där vi måste agera oavsett kännedom om den kemiska risken. Diphoterine ger oss önskad trygghet genom att snabbt kunna neutralisera farliga kemikalier oavsett typ och oavsett vilken del på kroppen som utsatts för exponering. Den riktade effektiva behandlingen minskar också risken för hypotermi vilket annars kan bli effekten av en långvarig behandling med stora mängder vatten.”

   

  Källa: Lars Persson ansvarig för kemenheten station Kvillinge Norrköping.

  Lämna en kommentar Område: