UTBILDNING

HLR MED HJÄRTSTARTARE OCH L-ABC

I Sverige drabbas omkring 10 000 personer varje år av plötsligt hjärtstopp. Det innebär nästan 30 personer om dagen. En av dem kan vara din arbetskamrat, familjemedlem eller granne. Vet du vad du ska göra då?

Om du gör något, och snabbt, finns stor möjlighet att den drabbade klarar sig bra, kanske helt utan skador. Om du gått vår kurs i hjärt-lungräddning (D-HLR) , kan du tryggt ta hand om och hjälpa en person som fått hjärtstopp tills ambulansen kommer.

 

Företag som använder våra produkter

Skrivet om UTBILDNING

HLR med Hjärtstartare

hlr2Hjärtlungräddning med Defibrillator

Den här kursen rekommenderar vi till alla arbetsplatser, föreningar och privata sällskap. Den ger deltagaren kunskaper i hur man agerar vid olycksfall eller vid hastigt insjuknande. Deltagaren får veta vad som krävs för att hålla en person vid liv och våga göra det när olyckan är framme. Vi varvar teori med praktiska övningar.

Kurstid: 3 timmar
Max 16 deltagare

Mål för kursen:

Kursens mål är att deltagarna skall få en handlingsberedskap för att kunna ge livräddande första hjälp och omhänderta skador vid olycksfall eller medicinska komplikationer. Efter godkänd utbildning erhålles ett utbildningsbevis.

Det kan vara svårt att vid en plötslig olycka eller ett sjukdomsfall att komma ihåg de moment som man en gång lärt sig på en kurs. Det sker också hela tiden forskning på detta område vilket gör att förändringar kan ha skett från dess att man gick en kurs senast. Därför rekommenderar vi en återkommande och regelbunden utbildning inom detta område.

 Förkunskapskrav:

Inga speciella förkunskapskrav krävs för deltagarna.

Kvalitetsgaranti:

hlr_logoKurserna leds av legitimerade sjuksköterskor med kompetensbevis från HLR rådet. Lärarna har också lång erfarenhet av akut- och prehospitalt omhändertagande. Kursen är i enlighet med AFS 1999:7.

Kursens innehåll:

Teoretisk och praktisk kurs i grundläggande HLR och Defibrillering enligt gällande regler. Kursen anpassas till företagets arbetsmiljö och skaderisker.
Kursen i kan med fördel kombineras med vår kurs i L-ABC och blir då en 4h lång kurs.

Hjärt-Lung räddning:

• Grundläggande HLR
• Om kedjan som räddar liv

Defibrillator:

• Grundläggande kunskap i hur en halv / helautomatisk hjärtstartare fungerar.
• Säkerhet, underhåll och kontroll av halv / helautomatisk hjärtstartare.

Kunskapstest

 • Kursen avslutas med ett skriftligt kunskapstest, vartefter utbildningsbevis erhålles

Hjärtstopp dödar fler svenskar än bröstcancer, prostatacancer, trafikolyckor, bränder och våldsbrott tillsammans. (Källa: HLR Rådet)

Defibrillatorhantering

Användning av Hjärtstartare (AED)

HLR_AED

Kurstid: 1 timme
Obegränsat antal deltagare

Mål för kursen:

Målet med informationen är att deltagarna skall förstå hur en Hjärtstartare används och dess funktion i kedjan som räddar liv, dvs. dess betydelse som livsviktigt komplement till övrig Hjärt-Lung räddning. Deltagarna skall efter informationen kunna bedöma behovet av: TIDIGT LARM (112), TIDIG HLR OCH ATT FÖRSTÅ VIKTEN AV EN TIDIG DEFIBRILLERING.

 

 

Som Förste Hjälpare är Du den viktigaste länken i ”kedjan som räddar liv”

L-ABC

Första Hjälpen

Kurstid: 1 timme
Max deltagare: 16st

Den här kursen på 1h är en kompletteringskurs i de fall man önskar att kursen ”HLR med Hjärtstartare” utökas med kunskap inom L-ABC. Vid önskemål om separat kurs inom L-ABC, vänligen kontakta oss för mer information.

Kursinnehåll L-ABC

Livsfarligt läge:

• Kemiska olyckor
• Trafikolyckor
• Bränder
• Elolyckor
• Tågolyckor
• Vattenolyckor
• Värme-Kyla

Andning:

• Att skapa fri luftväg och säkra den
• Luftvägsstopp
• Sjukdom
• Kemikalier
• Gifter

Blödning:

• Blodcirkulationen, hjärta & lunga
• Blodkärl, artärer, vener & kapilärer

Chock:

• Vad chock innebär