OM OSS

Köp våra produkter, men använd dem helst inte.

VÅR SYN

Varför skydda sig mot något som inte skrämmer?

slider_eyes2Många gånger handlar det om brist på kunskap. I vissa fall tycker man sig hantera så små mängder kemikalier att man av den anledningen inte upplever någon risk. I andra fall försvarar man sig med det klassiska argumentet: ”det händer inte mig”. Genomgående känner alltför få till att vissa skenbart ofarliga kemikalier kan orsaka allvarliga skador. Låt oss ändra på det med början på ditt företag!

Varje år råkar ett stort antal människor i Sverige ut för olyckor där kemikalier orsakar svåra och bestående skador på ögon och hud. Utöver personligt lidande, kostar dessa olyckor enorma belopp för samhället. Inte sällan leder de även till livslånga handikapp. Grymt nog hade många av olyckorna kunnat undvikas helt med hjälp av kunskap och en tydligare bild av riskerna. I andra fall kunde skadorna ha mildrats och till och med eliminerats med hjälp av snabb behandling och rätt skyddsprodukter.

På Medical Care System AB (MCS) har vi arbetat med dessa frågor sedan 1985. Det har dels gett oss kunskap om hur olyckorna kan minimeras och dels hjälpt oss hitta de produkter som kan minimera effekterna av dem.

Företaget

Med lite mer än 30-år i branschen har vi hunnit skaffa oss en stor erfarenhet och förståelse för riskerna med kemiska och termiska olyckor och hur vi bäst kan skydda oss mot dem. Vårt djupa samarbete med såväl Industrin som myndigheter och Sjukvården har skapat ett förtroende för oss som vi är mycket måna om att vårda och utveckla ytterligare. Tack alla Ni som bidrar till en löpande dialog kring dessa risker och som vågar att ställa alla de frågor som utvecklar både Er och oss själva.

Medical Care System är ett familjeföretag som bildades 1985 av Hans-Göran Ericsson, senare började även Hans-Görans fru Ann-Kristin Ericsson i företaget. I sitt dåvarande yrke som Ambulanssjuksköterska och även verksam som utbildare inom katastrofmedicin insåg Hans-Göran bristerna i att kunna behandla termiska brännskador effektivt under transport till sjukhus. Då föddes idén till vår egenutvecklade brännskadespray ”Medical Care Spray”. Produkten har sedan dess vidareutvecklats och består i dagsläget av ett flertal olika paketlösningar för att passa såväl Ambulanssjukvården som Industriernas specifika behov effektiva Första-Hjälpen produkter.

År 1996 inträffade ett stort utsläpp av Fluorvätesyra i Torshälla i Sverige. Vid utvärderingen av denna olycka framkom att både industrin och sjukvården hade bristfälliga kunskaper och rutiner i händelse av kemiska olycka. Medical Care System gjorde det då till ett av våra viktigaste långsiktiga mål att förbättra kunskapen och inställningen till kemiska risker hos alla berörda parter. Syftet är att minimera både riskerna och olyckorna och samtidigt erbjuda effektiva Första-Hjälpen produkter för att kunna undvika allvarliga skador om olyckan ändå skulle vara framme. I samband med detta inledde vi samarbetet med forskningslaboratoriet Prevor i Frankrike, som tillverkar de världsunika Första-Hjälpen produkterna vid kemiska olyckor som vi erbjuder till våra Nordiska kunder.

affarside

I ett led att framtidssäkra företaget såldes Medical Care System MCS AB i maj 2016 till Ytteknik QP3 AB.
Ytteknik QP3 har under många år varit partner och återförsäljare till Medical Care System. Bolagen har samma visioner om framtiden att vara en trygg och stabil leverantör och arbetsplats som tillhandahåller unika produkter och lösningar till våra kunder.
Under juni tillsattes en ny VD, Anders Åbrink, vidare anställdes en ekonom, Lena Cednert samt en ny försäljningschef, Markus Wahren.
De gamla ägarna är fortfarande kvar i bolaget som Senior Advisors.
Vi ser tillsammans fram emot denna spännande resa som Medical Care System påbörjat och hoppas på att bibehålla och utveckla alla de goda relationer vi har med både kunder och leverantörer.

Renrum

renrumÅr 2006 flyttade verksamheten till nuvarande lokaler och år 2007 byggdes även ett eget renrum för att kunna erbjuda steril hantering av vissa produkter. Renrummet uppfyller kraven för klass 7 enligt SS-EN ISO 14644-1 och vi har även möjlighet att åta oss uppdrag.

certifikatKvalitetssystem

Kvalitet och kundnöjdhet är mycket viktiga ledord för oss och vi är stolta över att vara certifierade enligt ISO 9001 (Kvalitetsledning) och ISO 13485 (Medicinteknik).

 

 

Samarbetspartners

s_prevorPrevor heter det forskningslaboratorium i Frankrike, som tillverkar de världsunika Första-Hjälpen produkterna vid kemiska olyckor som vi erbjuder till våra Nordiska kunder.

s_amvVi för en löpande dialog med Arbetsmiljöverket och vi har stämt av innehållet i våra utbildningar med dem. De positiva effekterna hos våra Första-Hjälpen produkter vid kemiska olyckor är också vetenskapligt och praktiskt belagda i deras oberoende studie ihop med Karolinska Institutet som heter Rapport 2010:6.

 

 

Kontakta oss

Ring oss direkt på 0157-13131, eller använd kontaktformuläret nedan för att kontakta oss.

 
Anders Åbrink
VD / Managing Director
Mob: +46 (0)70-631 82 19
anders.abrink@medicalcare.se
Lena Cednert
Ekonomi / Utbildning
Mob: +46 (0)70-296 74 80
lena.cednert@medicalcare.se
Markus Wahren
Marknadschef / Utbildning
Mob: +46 (0)70-523 40 41
markus.wahren@medicalcare.se
Kenneth Lund
Marknad / Utbildning
Mob: +46 (0)76-200 77 56
kenneth.lund@medicalcare.se
 Hans-Göran Ericsson

Hans-Göran Ericsson
Senior Advisor / Utbildning

  Lis Gamfors

Lis Gamfors
Ordermottagning
Tel: 0157-13131
order@medicalcare.se

 Tomas Brolin

Tomas Brolin
Ordermottagning
Tel: 0157-13131
order@medicalcare.se

 

Ditt namn*

Ditt företag*

Ditt telefonnummer*

Din epost*

Ditt meddelande