Kemiskt klotter – en STOR risk!

Kemiskt klotter – en STOR risk!

Fluorvätesyra används idag inom bl.a. elektronik, stål och glasindustrin där dess etsande förmåga kommer väl till pass. Det är en av få syror som har en förmåga att fräta sönder glas.  Den gör våra diskbänkarna blanka och fina, avlägsnar oxid från svetsfogar, samt ger oss vackra frostade glasflaskor. Men samtidigt är det en mycket farlig syra […]

Diphoterine till Räddningstjänsten i Östra Götaland

Diphoterine till Räddningstjänsten i Östra Götaland

Räddningstjänsten i Östra Götaland har nu utrustat sina Kemenheter och Förstabilar med Diphoterine. Syftet är primärt att säkerställa det personliga skyddet för sina egna brandmän vid räddningsinsatser där kemiska risker förekommer, men Diphoterine kommer även att kunna användas för att omhänderta skadade på ett mer effektivt sätt.   ”Vi har en riskfylld arbetsmiljö där vi […]