ExpireGuard Button ExpireGuard
EX klassad miljö?

EX klassad miljö?

Första-Hjälpen produkter måste fungera även i tuffa arbetsmiljöer, det kan röra sig om t.ex. kalla, korrosiva eller explosiva miljöer. Vi erbjuder skyddsskåp till de flesta av våra produkter som gör att vi kan garantera funktion och lättillgänglighet även under krävande förhållanden. Vi har t.ex. skyddsskåp i kemiskt resistenta material och skyddsskåp med inbyggd värme som även är godkända […]

Förebygg hypotermi med aktiv värme

Genom att förebygga hypotermi förbättras den nödställdes förmåga att tillgodogöra sig behandling och risken för infektioner minskar. Med aktiv värme ökar känslan av välbefinnande vilket minskar oro och stress och risken för chock. Inom Räddningstjänsten är risken för hypotermi (nedkylning) en känd risk vid sköljning/sanering med stora mängder vatten. Räddningstjänsten i Skellefteå har nu utrustat sig […]