ExpireGuard Button ExpireGuard
Ändrad klassificering av H-F Antidot gel 2,5%

Ändrad klassificering av H-F Antidot gel 2,5%

Tidigare har sjukhusen utrustat sig med H-F Antidote gel från Apoteken, där den köpts som ett läkemedel i form av ett Licenspreparat. Under 2013 ändrades klassificeringen av antidoten H-F Antidote Gel från läkemedel till medicinteknisk produkt.

Ny nationell standard för spillskydd

Tillsammans med bl.a. SIS, Länsstyrelsen och ett antal större industriföretag utgör Medical Care System den Svenska Spillskyddskommittén. Kommitténs uppgift är att fastställa och utveckla en standard för Spillskydd, relaterade be­grepp och definitioner – samt verka för att dessa införs på alla nivåer i hela samhället.   Det handlar om att minimera risker för människor och miljö […]