ExpireGuard Button ExpireGuard
Kompletta utbildningar i första hjälpen vid kemiska och termiska skador

Kompletta utbildningar i första hjälpen vid kemiska och termiska skador

Visste ni följande! Att Medical Care System erbjuder kompletta utbildningar i första hjälpen vid kemiska och termiska skador.   Utbildningarna är anpassade ett ge företag och anställda möjligheter att på bästa sätt ta hand om skadade personer samt aktivt jobba förebyggande så att kemiska skador kan minimeras och helst undvikas Vår personal utbildar varje år […]