ExpireGuard Button ExpireGuard
Lyckat symposium kring Fluorvätesyra

Lyckat symposium kring Fluorvätesyra

  Den 20 februari höll vi på Medical Care System ett symposium kring Fluorvätesyra. Vi lyfte riskerna med att hantera en av världens farligaste kemikalier, en kemikalie som används inom många områden ute i industrin. Syftet är att få ett utbyte av kunskap kring säkerhetsarbetet som utförs på företagen runt om i Norden. Under dagen […]

Medical Care System specialutbildas av Prevor

Medical Care System specialutbildas av Prevor

Under 5 dagar i förra veckan specialutbildades fyra nya experter hos Medical Care System i Prevors produktprogram samt produktkunskap. Deltagarna fick ovärderlig kunskap om hur en kemisk brännskada kan undvikas och hur en trygg och säker arbetsplats kan skapas. Tack Matthieu Six, Prevor för en givande och informativ vecka. Och tack för all information om […]