Medical Care System MCS AB har nu varit ISO 9001 och ISO 13485 certifierade i 18år!

Medical Care System MCS AB har nu varit ISO 9001 och ISO 13485 certifierade i 18år!

Medical Care System MCS AB har återigen visat på den höga standard vi håller genom att den 16 april genomgå omcertifiering av ISO 9001 och ISO 13485. Vi revideras varje år men omcertifieringen sker vart annat år. Genom kvalitetssystemet ISO 9001 arbetar Medical Care System med att ständigt förbättra och justera vår verksamhet för att […]