ExpireGuard Button ExpireGuard

Som ett komplement till Trivorex, som fortfarande är flaggskeppet bland våra absorbenter,  så lanserar vi nu absorbenter skräddarsydda för mer unika behov.

 

Trivorex: Absorberande och neutraliserande pulver för alla typer av kemiskt spill, med inbyggd pH-indikator.

 

Acicaptal: Absorberande och neutraliserande pulver för alla typer av syror, med inbyggd pH-indikator.

 

Basicaptal: Absorberande och neutraliserande pulver för alla typer av basiska kemikalier, med inbyggd pH-indikator.

 

Petrocaptor: Absorberande pulver för alla typer av kolväten. Får spillet att anta fast form även i en vätska. T.ex. vid spill av motorolja, diesel, aceton eller mineraloljor i dagvattenbrunnar.

 

Anti-Etch: Saneringsvätska för syraetsade ytor, speciellt framtagen för sanering av Fluorvätesyra eller dess derivat.

 

Intresserad?
Läs mer på vår hemsida, och se filmer på tillverkarens hemsida.