Diphoterine till Räddningstjänsten i Östra Götaland

Diphoterine till Räddningstjänsten i Östra Götaland

Räddningstjänsten i Östra Götaland har nu utrustat sina Kemenheter och Förstabilar med Diphoterine. Syftet är primärt att säkerställa det personliga skyddet för sina egna brandmän vid räddningsinsatser där kemiska risker förekommer, men Diphoterine kommer även att kunna användas för att omhänderta skadade på ett mer effektivt sätt.   ”Vi har en riskfylld arbetsmiljö där vi […]

Hjälpa min kollega eller skydda mig själv?

Det kan vara en svår balansgång mellan rädslan för att utsätta sig själv för exponering och viljan att hjälpa en skadad kollega. Med rätt kunskap om den kemiska risken och hur Första-Hjälpen produkterna fungerar så kan denna tveksamhet undvikas.

PM ögonsköljvätska Hexafluorine och Diphoterine

PM ögonsköljvätska Hexafluorine och Diphoterine

Ambulanserna i Västra Götaland följer Industriernas rutiner kring Diphoterine och Hexafluorine. Via ett generellt PM låter överläkare Joakim Linde meddela att ambulanserna i regionen skall följa Industriernas lokala föreskrifter och rutiner och använda deras utbud av Diphoterine och Hexafluorine i händelse av kemisk olycka eftersom ambulanserna själva ännu inte hunnit utrusta sig med dessa produkter. […]

Sök

Generic selectors
Endast exakta matchningar
Sök i titel
Sök i innehåll
Sök i inlägg
Sök i sidor