CASE


 1. Successful symposium on hydrofluoric acid

   

  On February 20, Medical Care System held a symposium on hydrofluoric acid . We wanted to highlight the risks with one of the world’s most dangerous chemicals used in many areas of our industries.

  The purpose of this was to develop a collaboration on the risks and safety work needed to avoid accidents.

  During the day, 20 people from industrial companies and rescue services participated.

   

  The day was filled with lectures and information about hydrofluoric acid . It was a good day of networking and exchange of experiences.

  We would like to extend a special thank you to our lecturers Petri Kuusinen (Outokumpu), Per Andersson (Outokumpu), Andreas Sörgård Olsen (The Quartz Corp.) and Mathieu Six (Prevor).

  Comments Off on Successful symposium on hydrofluoric acid Område:

 2. Lyckat symposium kring Fluorvätesyra

   

  Den 20 februari höll vi på Medical Care System ett symposium kring Fluorvätesyra.

  Vi lyfte riskerna med att hantera en av världens farligaste kemikalier, en kemikalie som används inom många områden ute i industrin.

  Syftet är att få ett utbyte av kunskap kring säkerhetsarbetet som utförs på företagen runt om i Norden.

  Under dagen medverkade 20 personer från industri och räddningstjänst.

   

  Dagen fylldes av föreläsningar och informationsutbyte kring Fluorvätesyra. Det blev en bra dag med nätverkande och utbyte av erfarenheter.

  Vi vill rikta ett särskilt tack till våra föreläsare Petri Kuusinen (Outokumpu), Per Andersson (Outokumpu), Andreas Sörgård Olsen (The Quartz Corp.) och Matthieu Six (Prevor).

  Comments Off on Lyckat symposium kring Fluorvätesyra Område:

 3. Medical Care System specially trained by Prevor

  During 5 days last week, four new experts were trained at the Medical Care System in Prevor’s product program and product knowledge. Participants gained invaluable knowledge of how a thermal burn can be avoided and how a safe and secure workplace can be created.

  Thank you Matthieu Six, Prevor for a rewarding and informative week. And thank you for all the information about Diphoterine and Hexafluorine solutions as well as the absorbents Trivorex and Polycaptor.

  Comments Off on Medical Care System specially trained by Prevor Område:

 4. Comments Off on Medical Care System specialutbildas av Prevor Område:

 5. Comments Off on We welcome Sophia Odre! Område:

 6. Vi välkomnar Sophia Odre!

  SOPHIA ODRE
  Marknad / Försäljning
  Tel: 073-578 15 33
  sophia.odre@medicalcare.se

   

  ”Jag heter Sophia Odre och jag började på Medical Care System i början av december förra året. Tidigare har jag jobbat ett bra tag inom återvinningsindustrin som säljare. Jag ser mitt byte av industri som att jag byter från att hjälpa till att rädda miljön till att hjälpa till med att rädda liv.

   

  Jag är en optimistisk person som tycker om att hjälpa kunderna att lösa problem som de kan ha. Det som är roligast med jobbet som säljare är när jag får komma till kundernas verksamhet och lära mig mer om hur deras vardag fungerar och sedan se om jag kan hjälpa till med att förbättra den.

   

  Ni kan träffa mig antingen via att ni kontaktar oss och bokar ett besök eller en utbildning, eller också på någon av de mässor som jag kommer att närvara vid.

   

  Det känns helt fantastiskt att jobba på Medical Care System; dels på grund av de produkter vi har som är något som de flesta inom industrin bör ha koll på och införa på sina arbetsplatser, dels på grund av det glada gäng som jag nu blivit en del av.

   

  Vi ses 😊”

   

  Varmt välkommen Sophia!

  Comments Off on Vi välkomnar Sophia Odre! Område:

 7. hexafluorine ögonskölj ögondusch spolvätska fluorvätesyra HF kemikalier kemikalie

  Symposium kring fluorvätesyra-fluorider och dess risker

   

  Varmt välkomna till oss i Flen den 20 februari 2020 för att gemensamt sprida kunskap och diskutera första hjälpen vid hantering av kemikalier.

  Tag chansen att utbyta erfarenheter och förmedla kunskap tillsammans med andra som hanterar eller påverkas av risker med fluorvätesyra/fluorider.

   

  Agenda:

   

  09:00      Incheckning

   

  09:10      Medical Care önskar välkomna

   

  09:30      Petri Kuusinen, Outokumpu – ”nära ögat”

   

  11:00      Kaffepaus o bensträckare

   

  11:15       Per Andersson, Fagersta Stainless – ”Hur kan vi alla bli mer medvetna

  om riskerna. Systematiskt arbete för att förbättra vårdkedjan”

   

  11:45      Lunch

   

  12:50      Andreas Sørgård Olsen, The Quartz Corp AS

   

  13:15      Vad gör Prevor och Medical Care System, utveckling och framtiden!

   

  14:00     Kaffepaus o bensträckare

   

  14:15      Nya regler för medicinteknisk utrustning

   

  15:00     Diskussion

   

   

  Svar önskas senast 24 januari, antalet deltagare är begränsat, här gäller först till kvarn.

   

  Anmälan sker till sofia.ostling@medicalcare.se
  Comments Off on Symposium kring fluorvätesyra-fluorider och dess risker Område:

 8. jul skänker Medical Care System välgörenhet Musikhjälpen 2019 mh19 Friends

  Vi stödjer Musikhjälpen och Friends

  jul skänker Medical Care System välgörenhet Musikhjälpen 2019 mh19 Friends

  Varje år runt jul skänker Medical Care System en summa pengar till välgörenhet och detta år har vi valt att dela upp summan mellan Musikhjälpen 2019 och Friends. Vi hoppas att vi kan göra litet skillnad för dom som inte har det så bra som vi har det.

   

  Sex är inte ett vapen – din musik räddar liv!

  Musikhjälpens bidrag kan bland annat gå till fysisk och psykisk vård för överlevare, till hjälp att driva rättsprocesser och möjlighet till utbildning för att undvika en framtid i fattigdom och utsatthet. Pengarna kan även gå till att skapa säkra platser i osäkra miljöer, till exempel belysning och lås på toaletter i flyktingläger. En viktig del är också att stötta det förebyggande arbetet för att förändra de negativa normer och attityder som ligger till grund för sexuellt våld.

   

  Tillsammans mot mobbning!

  Friends kämpar för en värld där inget barn utsätts för mobbning. En värld där varje barn känner sig älskat och respekterat. Där barn växer upp med självkänsla, inte självhat. Där ingen somnar ledsen, vaknar med ångest eller går hemifrån med en klump i magen. Vi vill att världen ska vara en trygg och positiv plats för barn – helt fri från mobbning och diskriminering.

   

  Vi önskar våra kunder och samarbetspartners en riktigt God Jul och en trevlig Lucia!

  Comments Off on Vi stödjer Musikhjälpen och Friends Område:

 9. kvalitet miljö arbetsmiljö verksamhet uppmärksamma förebygga kemiska risker MCS industrin personligt skydd kemiska risker skyddsronder

  Christian Gelinder, marknad och försäljning

  Christian är en av våra duktiga säljare som har fördjupat sig i kvalitet/miljö/arbetsmiljö och är ofta ute hos våra kunder och tar del av deras verksamhet för att på bästa sätt kunna hjälpa till med att uppmärksamma och förebygga kemiska risker.

   

  ”Jag heter Christian Gelinder och bor i Norrköping. Jag började arbeta på MCS den 1 april i år men har flera års erfarenhet av produkterna i min tidigare tjänst.

  Jag har jobbat som utesäljare mot industrin i många år och upptäckte rätt fort att det jag brinner för är arbetsmiljö och personligt skydd. Och då framförallt på arbetsplatser med kemiska risker. Med detta intresse så föll det sig naturligt att fördjupa mig i kvalitet/miljö/arbetsmiljö och skyddsronder blev en naturlig del av min vardag. Jag trivs bäst ute hos kund där man får ta del av verksamhet och kunna hjälpa till med detta arbete. Mina uppgifter på MCS är försäljning och marknad och därför finner ni mig ofta på mässor runt om i landet och ute hos er kunder.”

   

  Comments Off on Christian Gelinder, marknad och försäljning Område:

 10. Kemiska arbetsmiljörisker Arbetsmiljöverket arbetsplatser inspekterats krav kemikalier produkter riskmiljöer Diphoterine Hexafluorine kemisk processindustri avfallshantering livsmedelsproducenter transportbolag gruv/råvarutillverkning städbolag saneringsbolag energibolag och tillverkande industri truckladdningsstation kemiskt laboratorium hantering av en kemikalie i dunk fat IBC tankbil kemin tillverka plast papper energi

  Många brister i hanteringen av farliga ämnen på jobbet

  Kemiska arbetsmiljörisker förekommer runtomkring oss dagligen.

  I Arbetsmiljöverkets pressmeddelande från november 2019 beskrivs det hur åtta av tio arbetsplatser som inspekterats, fått krav på att åtgärda en eller flera brister kopplat till kemikalier.

   

  Kemiska produkter förekommer i alla branscher. Riskmiljöerna kan ofta vara otydliga samt svåra att överblicka och förstå. Medical Care System arbetar aktivt för att hjälpa företag och myndigheter att utvärdera riskmiljöerna samt erbjuda dom bästa lösningarna som är tillgängliga. Våra unika produkter, Diphoterine samt Hexafluorine används inom alla branscher som har kemiska risker. Det kan t ex. vara kemisk processindustri, avfallshantering, livsmedelsproducenter, transportbolag, gruv/råvarutillverkning, städ och saneringsbolag, energibolag och tillverkande industri. Riskmiljöerna kan vara alltifrån en enkel truckladdningsstation, ett kemiskt laboratorium, hantering av en kemikalie i dunk, fat, IBC eller tankbil till användandet av kemin för att tillverka plast, papper, energi eller andra produkter som vi behöver.

   

  Medical Care System samarbetar med räddningsverket och speciellt sjukhus vilka använder vår Diphoterine samt Hexafluorine som behandling av kemiska skador för att minska dom effekter som en kemiska skada kan innebära.

   

  Läs pressmeddelandet från Arbetsmiljöverket i sin helhet här!

   

  Comments Off on Många brister i hanteringen av farliga ämnen på jobbet Område: