ExpireGuard Button ExpireGuard

Det är många som tänker att de inte har tid att prata annan säkerhet på företagen än hur man ska hantera Covid19-spridningen i dagsläget. Där skulle jag vilja lägga in en brasklapp att det är speciellt nu som man bör se över vilka andra säkerhetsrutiner och skydd som finns på plats. Detta är på grund av att när arbetsstyrkan reduceras på grund av att folk är sjuka eller inte vågar gå till jobbet som olyckorna kan hända eftersom stressen och arbetstakten ökar för att hinna med det dagliga arbetet.

Där man normalt har ett säkerhetstänk så kickar istället ”Jag ska bara-tänket” in och man blir mindre försiktig. Det kan ju vara så att det är dags för fika och man har redan tagit av sig skyddskläderna, men sen kommer man på…Jag ska bara flytta på den här flaskan. Om man då jobbar på ett ställe där det är kemikalier som används så kan ett litet stänk leda till att man blir blind om man har otur. Eller att man i hasten av att snabbt byta ut en behållare med kemikalier råkar missa att dra åt kopplingen och får innehållet över sig… Saker händer, men det går att skydda sig mot allvarliga olyckor även nu i dessa stressiga tider.

Varje år råkar ett stort antal människor i Sverige ut för olyckor där kemikalier orsakar svåra och bestående skador på ögon och hud. I vissa fall tycker man sig hantera så små mängder kemikalier att man av den anledningen inte upplever någon risk. I ytterligare andra fall försvar man sig med det klassiska: ”det händer inte mig” eller att ”vi har alltid gjort på det här sättet”. Men…en olycka kan hända var som helst och när som helst och utöver personligt lidande kostar dessa olyckor enorma belopp för samhället.

Många av dessa olyckor hade kunnat undvikas helt med hjälp av kunskap och en tydligare bild av riskerna. I andra fall kan skadorna mildras och till och med elimineras med hjälp av snabb behandling och rätt skyddsprodukter. Som ett exempel ser ni här vår produkt Diphoterine ® Siew som är en personlig skyddsutrustning som man ska bära med sig hela tiden när man jobbar. Om man använder den inom 10 sekunder på korrekt sätt efter att man fått ett stänk i ögat så ser Diphoterine ® till att oskadliggöra kemikalien och minimera men oftast eliminera skador.

En sak till som är bra med Diphoterine ® är att man inte behöver fundera på vilken sorts kemikalie man fått på sig (om det inte är Fluorvätesyra – där har vi Hexafluorine) utan den är testad mot över 1500 kemikalier där den visat sig effektiv. Diphoterine ® är en unik spolvätska för Första Hjälpen bruk, som på ett snabbt och effektivt sätt oskadliggör både syror och baser såsom t.ex. saltsyra, svavelsyra och natriumhydroxid (lut) vid kemiska olyckor. Diphoterine ® är även verksam mot lösningsmedel och oxidanter och har testats effektiv mot över 1.500st kemikalier.

Diphoterine ® består av en skräddarsydd molekyl som effektivt attraherar och oskadliggör kemikalien. Den jobbar mot det frätande och skadliga och den gör det snabbt, det är därför permanenta skador kan undvikas.

 

Genomgående känner allt för få till att vissa skenbart ofarliga kemikalier kan orsaka allvarliga skador.

Låt oss ändra på det med början på ditt företag!

 

 

Skribent: Sophia Odre