Diphoterine JA Hexafluorine

Syövyttävien kemikaaliroiskeiden neutraloimiseen

Pysyviä vammoja syntyy usein vain sekuntien kuluessa.. Hätäsuihkuun ehtiminen ja aggressiivisten kemikaalien pois huuhteleminen vedellä voi viedä liikaa aikaa. Vedellä on sitä paitsi rajallinen kyky laimentaa ja siltä puuttuvat neutralisoivat ominaisuudet, minkä vuoksi toivottujen tulosten saamiseksi tarvitaan pitkäaikaista jatkuvaa huuhtelua. Tämän aikana aggressiivisten kemikaalien hyökkäys jatkuu.

älittömällä neutralisoinnilla kemikaalit ehditään pysäyttää ennen pysyvien vammojen syntymistä. Kohdentamalla käsittelyn ainoastaan vahingoittuneelle alueelle, voimme täyttää koko hoitotarpeen onnettomuustapauksessa. (Lämpö, Lepo, Varovaisuus) ja siten minimoituu sekä shokin että hypotermian (kylmettyminen) riski. Hätätilassa käsittely on turvallisempaa kun vaatteetkin neutralisoidaan, samalla se helpottaa myöhempää pintojen ja materiaalien puhdistamista.

Yritysasiakkaitamme

Kirjoitettua Diphoterine JA Hexafluorine

DIPHOTERINE

Diphoterine on ainutlaatuinen huuhteluneste ensiavun käyttöön, joka neutralisoi nopeasti ja tehokkaasti sekä hapot että emäkset, kuten esim. suolahapon, rikkihapon, natriumhydroksidin (lipeä) ja ammoniakin. Diphoterine tehoaa myös liuoksiin, hapettimiin, kelaatteihin ja pelkistäviin aineisiin, testeissä sen on todettu tehoavan yli 1.200 eri kemikaaliin.

Diphoterine

Diphoterine koostuu muunnetuista molekyyleistä, jotka tehokkaasti vetävät puoleensa ja tekevät vaarattomiksi mm. sekä vetyioneita (H+) että hydroksidi-ioneita (OH-). Amfoteeristen ja hypertonisten ominaisuuksiensa ansiosta sitä voidaan käyttää kaikille kemikaaleille, se estää vahingollisten kemikaalien tunkeutumisen ”vetämällä pois” kemikaalin kudoksesta.

Miksi Diphoterine veden asemesta?

Vedellä on kolme ensisijaista ominaisuutta ensiaputoimenpiteenä tehtävässä huuhtelussa:
– Vesi huuhtoo pois aggressiivisen kemikaalin.
– Vesi laimentaa kemikaalin ja siten vähentää sen aggressiivisuutta.
– Vesi on polyvalenttinen, tämä tarkoittaa sitä, että vesi toimii samalla tavalla kaikkien aineiden kanssa ja siten vähentää virheiden mahdollisuutta.

watch Veden rajoitukset ensiaputoimenpiteenä tehtävässä huuhtelussa:

– Vettä tarvitaan paljon tulosten aikaansaamiseksi, hoito on siten pitkäkestoista. Tänä aikana kemikaalin hyökkäys koko ajan jatkuu! lång behandlingstid.
– Pitkäaikaisessa altistumisessa piilee kylmettymisriski
– Hypotonia – solut laajenevat ja vahingoittuvat pitkäkestoisen vesihoidon seurauksena
– Käytetty neste ja altistuneet vaatteet jne. edelleen haitallisia vesihoidon jälkeenkin

Puskuriliuosten rajoitukset ensiaputoimenpiteenä tehtävässä huuhtelussa:

– Teoriassa puskuriliuokset huuhtovat sekä happoja että emäksiä.
Tosiasiallisesti ei ole olemassa puskuria, joka tehoaisi yhtä hyvin sekä happoihin että emäksiin.
– Puskuriliuoksilla on vain laimentava vaikutus muihin aineisiin kuin happoihin ja emäksiin
(Hapettimet, alentimet, kelaatit ja liuottimet)
– Useimmat pakkaukset on tarkoitettu silmille eivätkä sen vuoksi huuhtele erityisen hyvin ihoalueita.
– Lisää tietyissä tapauksissa sivuvaikutusten, esim. silmän kalkkisaostuman, riskiä.


Testeissä todettu tehoavan yli 1.200 eri kemikaaliin

Napsauttamalla tästä pääset ajantasaiseen luetteloon

Dipho_usage

Diphoterine tarjoaa samat hyvät ominaisuudet kuin vesi, mutta kompensoi myös veden ja puskuroivien liuottimien rajalliset vaikutukset pitoisuuksiltaan voimakkaisiin kemikaaleihin.

– Diphoterinella on aktiivinen neutralisoiva vaikutus kaikentyyppisiin kemikaaleihin, joiden kemiallinen hyökkäys pysähtyy hyvin nopeasti. Näin saamme paljon paremman tehon, huomattavasti pienemmällä määrällä nestettä ja paljon lyhyemmässä ajassa.

– Diphoterinen hypertonisuus estää kemikaalien tunkeutumisen kudokseen, se toisin sanoen vetää nestettä pois soluista.

– Diphoterine mahdollistaa kohdennetun hoidon, joka yhdessä hoidon lyhyemmän keston kanssa pienentää kylmettymisen (hypotermia) riskiä.

– Diphoterine on saatavana useina eri vaihtoehtoina, vamman suuruuteen sovitettuna, ja sitä voidaan käyttää kaikkialle kehoon, silmiin, suunieluun ja korvakäytävään.

– Diphoterine tehoaa rajoitetusti fluorivetyhappoon tai sen johdannaisiin happamissa aineissa, koska Diphoterine vastaa vain syövyttävään vetyioniin. Myrkyllisen fluoridi-ionin neutraloimiseen tarvitaan Hexafluorine

 

DAP_EN15154Hyväksi todettu tekniikka

Diphoterinea käyttävät tällä hetkellä kaikkialla maailmassa niin teollisuus, viranomaiset, sairaalat kuin pelastuspalvelutkin. Valmiste on eurooppalaisen standardin EN15154-3/4 mukainen silmä- ja hätäsuihkun hyväksytty korvaaja ja sen tieteellisesti ja käytännössä todetut myönteiset vaikutukset on kirjattu Ruotsin työympäristöviraston raporttiin 2010:6. 

Pakkauskoot

Diphoterine_50ml_SIEW m holster combo_s Diphoterine_flaska_500ml_combo_s Diphoterine_pase_500ml_s
Diphoterine SIEW 50ml

SIEW 50 ml on tarkoitettu silmään kohdistuvaan ensiaputoimenpiteeseen ja neutralisointiin 10 sekunnissa kemikaaliroiskeesta. Lisävarusteena saatavana myös esim. vyöhön klipseillä kiinnitettävä nahkakotelo. Kertakäyttöön. Säilyy 2 vuotta valmistuspäivästä lähtien.

.

Diphoterine-pullo 500 ml

Pullo on lisä 50 ml:n SIEWiin, jos SIEWin alkuperäinen sisältö on käytetty loppuun tai jos sisältöä on vahingossa valunut ulos. Suurempi tilavuus, 500 ml, voidaan käyttää neutralisoimaan silmä 60 sekunnissa kemikaaliroiskeesta. Kertakäyttöön. Säilyy 2 vuotta valmistuspäivästä lähtien. Lisätarvikkeena kantolaukku (yhdistetty vyötärö- tai olkalaukku).

Diphoterine-pussi 500 ml

Pussin mukana tulee letkunpuristin ja silmäkuppi, ja käyttötarkoitus ja -alue ovat samat kuin Diphoterine 500 ml -pullolla. Sairaanhoitoon pussi on kuitenkin sopivampi vaihtoehto. Kertakäyttöön. Säilyvyys avaamattomassa pakkauksessa 2 vuotta, avattuna / käyttöön valmistettuna (eli aktivoitu) 6 kk.

Lisävarusteena sama kantolaukku kuin 500 ml:n pullolle.

Diphoterine_MINI_MICRO combo_s Diphoterine_skoljst_combo_s Diphoterine_DAP5L_combo_s
Diphoterine Mini 200ml
Diphoterine Micro 100ml

Suihkepullot Diphoterine Mini (200 ml) ja Micro (100 ml) ovat tarkoitetut käytettäväksi pienemmälle kehonalueelle (esim. kasvoille tai käsivarteen) osuneille roiskeille 60 sekunnin sisällä onnettomuudesta.

Kertakäyttöön. Säilyy 2 vuotta valmistuspäivästä lähtien. Lisävarusteena molemmille on sama seinäteline.

Diphoterine-huuhteluasema

Diphoterine-huuhteluasema asennetaan seinälle. Sisältö on tarkoitettu neutralisoimaan ja huuhtomaan pois vähäisemmät kemikaaliroiskeet koko kehon alueelta, erityisesti kasvoilta ja silmistä. Sisältää 2 kpl 500 ml:n Diphoterine-pulloja silmien huuhteluun sekä Diphoterine 200 ml Mini -suihkepullon vähäisempien roiskeiden puhdistamiseen iholta (esim. kasvoilta tai käsivarresta).

Diphoterine DAP 5L

Diphoterine DAP 5 L on itsenäinen, kannettava suihku, joka sisältää 5 litraa Diphoterinea. Se on tarkoitettu neutralisoimaan ja huuhtomaan pois suuret kemikaaliroiskeet koko kehon alueelta. Käsittely on aloitettava 60 sekunnissa roiskeista.

Kertakäyttöön. Säilyy 2 vuotta valmistuspäivästä lähtien.
Uuden DAPin toimituksen mukana tulee säilytyskaappi.

 

Löydä jälleenmyyjä

Kemikaalionnettomuuden tapahduttua tärkein tekijä on aika!

HEXAFLUORINE

Eräät kemikaalit ovat paitsi syövyttäviä myös myrkyllisiä. Fluorivetyhappo on tällainen, koska se sisältää fluoridi-ioneja, jotka kehoon tunkeuduttuaan saattavat aiheuttaa suurta vahinkoa, sillä ne sitovat kehon omaa kalsiumia.

Hexafluorine on ainutlaatuinen ensiaputoimenpiteissä käytettävä huuhteluneste, joka on suunniteltu erityisesti fluorivetyhappoa ja sen johdannaisia vastaan.

Mikä fluorivetyhappo on?

HFfaropiktogramFluorivetyhappoa käytetään mm. elektroniikka-, teräs- ja lasiteollisuudessa, joissa sen syövytyskyvystä on hyötyä. Se kuuluu niihin harvoihin happoihin, jotka pystyvät syövyttämään lasia. Se saa pesualtaat kiiltelemään, poistaa hapettumat hitsaussaumoista sekä tekee lasipulloista kauniin huurteiset. Mutta se on myös hyvin vaarallinen happo, joka voi aiheuttaa vakavia vammoja, jos sille altistuu ilman asianmukaista suojaa.

Fluorivetyhappo (jonka kemiallinen merkki on HF) on paitsi hyvin syövyttävää myös myrkyllistä. Vakavien palovammojen lisäksi se saattaa vahingoittaa myös elintärkeitä sisäelimiä (sydän, maksa, munuaiset), jolloin tila voi muuttua hengenvaaralliseksi.

Fluorivetyhappo koostuu syövyttävästä vetyionista (H+) ja myrkyllisestä fluoridi-ionista (F) ja vaikuttaa sitä kautta kahdella tapaa (ks. kuva alla). Happo syövyttää suojaavan ihokerroksen ja päästää näin myrkyllisen fluoridi-ionin tunkeutumaan elimistöön. Kehossa fluoridi-ioni sitoo itseensä mm. kalsiumia ja häiritsee siten elintärkeiden elinten toimintoja.

HF effektbw

HUOM! Fluorivetyhappo on aina vaarallinen, pitoisuudesta riippumatta!

Altistuminen aiheuttaa aina hyökkäyksen kudokseen, mutta joskus viiveellä. Suurissa pitoisuuksissa kudoksiin tulee välittömästi palaneen tunne, palovamman kohdalla iho alkaa punoittaa ja siihen saattaa ilmestyä vaaleanvihreitä läikkiä. Vähäisemmillä pitoisuuksilla kipu ja punoitus voivat kuitenkin tulla viiveellä, joskus jopa vasta 24 tunnin kuluttua altistuksesta, minkä vuoksi altistuminen jää huomaamatta eikä hoitoa siten aloiteta ajoissa.

Kuinka Hexafluorine toimii fluorivetyhappoa vastaan?

Hexafkn2Hexafluorine tehoaa kaikkiin happoihin, mutta pystyy tekemään vaarattomaksi jopa myrkyllisen fluoridi-ionin, joka elimistöön tunkeuduttuaan voi aiheuttaa suurta vahinkoa kalsiumia sitovalla ominaisuudellaan.

Oikealla käsittelyllä Hexafluorine tekee hapon vaarattomaksi ennen kuin se ehtii syövyttää suojaavan ihokerroksen, jolloin fluoridi-ioni pääsisi tunkeutumaan elimistöön. Hexafluorine kykenee tekemään jopa myrkyllisen fluoridi-ionin vaarattomaksi sitomalla sen itseensä (”kelatointi”) ennen kuin fluoridi-ioni ehtii tunkeutua kudokseen.

Aivan kuten Diphoterinellä, myös Hexafluorineellä on polyvalenttinen ominaisuus jonka ansiosta se on vaaraton käyttää kemikaalista riippumatta,ja sen hypertoninen ominaisuus estää samanaikaisesti vahingollisten kemikaalien tunkeutumisen ”vetämällä pois” kemikaalin kudoksesta. On kuitenkin huomattava, että Hexafluorine tehoaa emäksiin vain rajoitetusti.

Miksi ei pelkkä vesi ja kalsiumglukonaattigeeli?

Perinteisesti on fluorivetyhapon aiheuttama vamma käsitelty vedellä, jonka jälkeen vammaan on levitetty kalsiumglukonaattigeeliä. Veden käyttö tarkoituksena huuhtoa pois kemikaali ja kalsiumglukonaattigeeli torjumaan kudokseen tunkeutuneiden fluoridi-ionien vahingollisia vaikutuksia.

Vesi pystyy kuitenkin vaikuttamaan hapon pH:n vain hyvin rajallisesti. Sen vuoksi vettä tarvitaan paljon tulosten aikaansaamiseksi ja vesihoidosta tulee siten pitkäkestoista. Vaurio ehtii sinä aikana muodostua. Koska vedellä ei myöskään ole mitään tehoa fluoridi-ioneihin, on myöhempi suora käsittely kalsiumglukonaattigeelillä välttämätöntä syntyneen vaurion hoitamiseksi.
HUOM! Kalsiumglukonaattigeeliä ei saa käyttää silmiin..

Hexafluorinen käytöllä voidaan ylipäätään estää vaurion syntyminen ja koko keho voidaan käsitellä tehokkaasti, silmät, suunielu ja korvakäytävät mukaan lukien. Mikäli syntyy epäselvyyttä siitä, onko ensihoito ollut täydellinen, tai jos huuhtelemisen aloittaminen viivästyy, seuraava hoitovaihe voi toki olla kalsiumglukonaatin levittäminen vastalääkkeeksi. Vahingon tapahduttua on aina otettava yhteyttä lääkäriin


Hyväksi todettu tekniikka

Hexafluorinea käyttävät tällä hetkellä kaikkialla maailmassa niin teollisuus, viranomaiset, sairaalat kuin pelastuspalvelutkin. Valmiste on eurooppalaisen standardin EN15154-3/4 mukainen silmä- ja hätäsuihkun hyväksytty korvaaja ja sen tieteellisesti ja käytännössä todetut myönteiset vaikutukset on kirjattu Työympäristöviraston raporttiin 2010:6. 

Pakkauskoot

Hexaflourine flaska 500ml_combo_s Hexafluorine_skoljst_combo_s Hexafluorine_DAP5L_combo_s
Hexafluorine-pullo (500 ml)

Huuhtelupullon mukana seuraa kiinteä silmäkuppi, joka on tarkoitettu silmän ensihoidon ja fluorivetyhapon neutralisoinnin aloittamiseksi 10 sekunnissa onnettomuudesta.

Kertakäyttöön. Säilyy 2 vuotta valmistuspäivästä lähtien. Lisätarvikkeena kantolaukku (yhdistetty vyötärö- tai olkalaukku).

Hexafluorine-huuhteluasema

Seinään kiinnitettävä huuhteluasema käsittää 2 kpl 500 ml:n pulloja ja on tarkoitettu neutralisoimaan ja huuhtomaan silmistä pois kemikaaliroiskeet. Sitä voi käyttää täyttöasemana ja lisänä kädessä pidettäville pulloille.
Asemaa voi täydentää 40 gr:n putkilolla kalsiumglukonaattigeeliä.

Hexafluorine DAP 5L

Hexafluorine DAP 5 L on itsenäinen, kannettava suihku, joka sisältää 5 litraa Hexafluorinea. Se on tarkoitettu neutralisoimaan ja huuhtomaan pois suuret fluorivetyhapporoiskeet koko kehon alueelta. Käsittely on aloitettava 60 sekunnissa roiskeista.

Kertakäyttöön. Säilyy 2 vuotta valmistuspäivästä lähtien. Uuden DAPin toimituksen mukana tulee säilytyskaappi.

Hexafuorine_pase_500ml_s C_GEL_40g_lowres_s C_GEL_500g_lowres_s
Hexafluorine-pussi 500 ml

Hexafluorine- pussin (500 ml) mukana tulee letkunpuristin ja silmäkuppi, ja käyttötarkoitus ja -alue ovat samat kuin Hexafluorine 500 ml -pullolla. Sairaanhoitoon pussi on kuitenkin sopivampi vaihtoehto.

Kertakäyttöön. Säilyvyys avaamattomassa pakkauksessa 2 vuotta, avattuna / käyttöön valmistettuna (eli aktivoitu) 6 kk.

Lisävarusteena sama kantolaukku kuin 500 ml:n pullolle.

Kalsiumglukonaattigeeli Putkilo 40 g

Putkilo sisältää 2,5 {86d333d38a35275fa9c509374b8db1d8d09ec0eea757f7305d698eb444478ed1} kalsiumglukonaattigeeliä, joka on vastalääke. Kalsiumglukonaattia käytetään jo kudokseen tunkeutuneiden fluoridi-ionien vahingollisia vaikutuksia vastaan. Soveltuu seuraavaksi vaiheeksi alkuvaiheen hoitona annetun Hexafluorinen jälkeen, mikäli syntyy epäselvyyttä siitä, onko ensihoito ollut täydellinen, tai jos huuhtelemisen aloittaminen on viivästynyt.

Tarkoitettu fluorivetyhapon aiheuttamien vähäisempien, kooltaan n. kämmenen alan (n. 1 {86d333d38a35275fa9c509374b8db1d8d09ec0eea757f7305d698eb444478ed1} kehon pinta-alasta) suuruisten vammojen hoitoon.

Vain ulkoiseen käyttöön, ei saa käyttää silmiin. Säilyy 3 vuotta valmistuspäivästä lähtien. Myydään erikseen, mutta voidaan liittää Hexafluorinen huuhteluasemaan lisätarvikkeena.

Kalsiumglukonaattigeeli Purkki 500 g

Sisältää 2,5 {86d333d38a35275fa9c509374b8db1d8d09ec0eea757f7305d698eb444478ed1} kalsiumglukonaattigeeliä. Sama käyttötarkoitus kuin 40 g:n putkilolla. Tarkoitettu fluorivetyhapon aiheuttamien suurempien, kooltaan n. käsivarren alan (n. 9 {86d333d38a35275fa9c509374b8db1d8d09ec0eea757f7305d698eb444478ed1} kehon pinta-alasta) suuruisten vammojen hoitoon.

Vain ulkoiseen käyttöön, ei saa käyttää silmiin. Säilyy 3 vuotta valmistuspäivästä lähtien.

Löydä jälleenmyyjä

 Hexafluorine soveltuu käytettäväksi koko keholle, silmiin, suunieluun ja korvakäytäviin

TRIVOREX

Kemikaalivuotojen puhdistaminen

Jos kemiallisia, syövyttäviä, helposti syttyviä ja ympäristölle vaarallisia liuoksia on päässyt vuotamaan, on onnettomuuspaikalla olevien henkilöiden pystyttävä välittömästi vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

Trivorex– Mistä vuoto koostuu?
– Kuinka liuoksen leviäminen voidaan pysäyttää?
– Kuinka vuoto neutralisoidaan?
– Kuinka vuotoalue puhdistetaan?
– Kuinka onnettomuuspaikalla olevat ihmiset suojataan?
– Kuinka ympäröivä alue estetään vahingoittumasta?
– Kuinka syntyvät reaktiot ja epäpuhtaudet käsitellään?

Perinteiset imeytysaineet rajoittavat vuodon leviämistä, mutta ne eivät tehoa itse kemikaaleihin, mikä seikka kasvattaa puhdistamistyöhön liittyvää riskiä, sillä kemikaalit ovat edelleen aktiivisia. Vuodon puhdistaminen voi olla riskialtista siinäkin mielessä, että aina ei tiedetä mitä vuoto pitää sisällään.

Neutralisoiva imeytysjauhe, joka sisältää pH-indikaattorin

trivorexpowderTrivorex on absorboiva ja neutraloiva jauhe kaikentyyppisten kemikaalivuotojen imeyttämiseen. Erona ”tavallisiin” absorbentteihin, jotka vain pyrkivät sitomaan vuotaneen aineen itseensä ja rajoittamaan vuodon leviämistä, Trivorex neutraloi kemikaalivuodon nopeasti ja tehokkaasti riippumatta siitä, onko kyseessä vahva happo vai emäs, kuten esim. suolahappo, rikkihappo ja natriumhydroksidi (lipeä).

Kaikentyyppisessä puhdistamisessa vaikeutena voi olla vaarallisen kemikaalin saaminen kokonaan pois mekaanisella menetelmällä (huuhtelemalla tai imeyttämällä). Epätasaisille tai vaikeasti tavoittaville pinnoille saattaa jäädä kemikaalijälkiä, jotka voivat aiheuttaa vaurioita vielä pitkään jälkeenpäin. Trivorex neutralisoi vuodon, jolloin vältytään myöhemmiltä vaaroilta, vaikka kemikaalivuodosta jäisikin jälkiä.

Trivorex vaikuttaa kolmessa vaiheessa

pH1. Sitoo vuotaneen aineen itseensä ja rajoittaa vuodon leviämisen.
2. Neutralisoi vuodon aktiivisen osan.
3. Imee vuotaneen aineen ja helpottaa siten siivoamista.

Neutralisoinnin helpottamiseksi Trivorex on varustettu sisäänrakennetulla pH-indikaattorilla, eli kun Trivorex® levitetään, jauheen väri muuttuu kemikaalin pH:n mukaan. Punainen hapolle ja sininen emäkselle. Kun vuoto on neutralisoitu, jauhe muuttuu keltaiseksi ja siten vaarattomaksi käsitellä.

Trivorex tehoaa kaikentyyppisiin kemikaaleihin, sillä ei ole myrkyllistä vaikutusta kudoksiin ja se on luokiteltu aineeksi, joka ei ärsytä ihoa.

 

Mukautetut absorbentit

Trivorex on paras täydellisesti tehoava absorbentti kaikenlaisia kemikaaliroiskeita varten. Täydennykseksi tarjoamme myös muita mukautettuja absorbentteja erikoistarpeisiin. Katso alla.

Ota yhteyttä jos haluat lisää tietoa, tai lue lisää tuottajan kotisivulta.

Pakkaukset

Trivorex Polycaptor_hink
Trivorex 10kg (15L) /700g

Purkki sopii hyvin pienempiin kemikaaliroiskeisiin, joissa neutralointi on tärkeää vähentääkseen henkilövahinkojen riskit, esim. laboratorioympäristöllä.

Ämpäri sopii hyvin suurempiin kemikaaliroiskeisiin, joissa roiskeiden leviämisen rajoituksen lisäksi on tärkeä estää roiskeiden reaktio muiden kemikaalien kanssa jotka ovat läheisyydessä, esim. lastaus/ kuormanpurkamispaikoilla tai kemikaalien varastointipaikoilla.

Yhteen tilavuusyksikköön valunutta nestettä, tarvitaan imeytymiseen sama määrä Trivorexia.

1kg Trivorexia pystyy neutralisoimaan 5 moolia happoa tai emästä.

Polycaptor Ämpäri 4kg (15L)

Imeytyvä jauhe kaikenlaiseen kemikaaliroiskeeseen. (HUOM ei ole neutraloiva.)

Erittäin tehokas ja edullinen vaihtoehto perinteisiin absorbentteihin.

Acicaptal Bacicaptal Petrocaptor
Acicaptal 9kg (15L) /600g

Imeytyvä ja neutraloiva jauhe kaikenlaisiin happoihin, sisäänrakennetulla pH-indikaattorilla.

Bacicaptal 9kg (15L) /500g

Imeytyvä ja neutraloiva jauhe kaikenlaisiin emäksiin, sisäänrakennetulla pH-indikaattorilla.

Petrocaptor 6kg (15L) /400g

Imeytyvä jauhe kaikenlaiseen hiilivetyyn.

Saa roiskeen omaksumaan kiinteän muodon nesteessäkin. Esim. moottoriöljy-, diesel-, asetoni- tai mineraaliöljyroiskeita erilaisissa viemäreissä.

Lataa tuote-esite absorbenteista (englanninkielinen)

Löydä jälleenmyyjä

ANTI ETCH

Kemikaalitöhryt – SUURI riski!

Kemiskt klotterFluorivetyhappoa käytetään mm. elektroniikka-, teräs- ja lasiteollisuudessa, joissa sen syövytyskyvystä on hyötyä. Se kuuluu niihin harvoihin happoihin, jotka pystyvät syövyttämään lasia. Se saa pesualtaat kiiltelemään, poistaa hapettumat hitsaussaumoista sekä tekee lasipulloista kauniin huurteiset. Mutta se on myös hyvin vaarallinen happo, joka voi aiheuttaa vakavia vammoja, jos sille altistuu ilman asianmukaista suojaa.

Fluorivetyhappoa käytetään kuitenkin valitettavasti myös ikävämmissä yhteyksissä. Lasia syövyttävän ominaisuutensa ansiosta se on yhä suositumpi ainesosa töhryissä. Kemikaalitöhryt, ns. lasietsaukset, ovat kasvava ongelma, johon liittyvät suuret riskit koskevat kaikkia osapuolia.

Hexafluorinen, ainoan fluorivetyhapporoiskeet ihmisestä tehokkaasti neutralisoivan valmisteen lisäksi on nyt saatavana Anti Etch, joka on erityisesti fluorivetyhappoa tai sen johdannaisia sisältävien kemikaalitöhryjen neutraloimiseen kehitetty puhdistusneste.

Pakkauskoot

Anti_Etch_s
Anti Etch 750ml

Pullo sopii hyvin pienten pintojen, esim. ikkunaruutujen, puhdistamiseen.

Hexafluorine sopii hyvin henkilökohtaiseksi suojaksi puhdistustyötä täydentämään, samoin kuin pesunesteen keräämiseen yhdessä Trivorexin kanssa. Noudata puhdistusohjeitamme, siten varmistat turvallisen puhdistustyön.

Löydä jälleenmyyjä

 


Lataa

DIPHOTERINE

Svenska

Diphoterine Info sign (Swe/Eng)Download
Diphoterine & Hexafluorine Hospital brochureDownload
Diphoterine ProduktbladLadda ner
Diphoterine SköljinstruktionLadda ner
Diphoterine SäkerhetsdatabladLadda ner
Diphoterine Mini - AnvändarinstruktionerLadda ner
Diphoterine Micro - AnvändarinstruktionerLadda ner

English

Diphoterine Product LeafletDownload
Diphoterine Rinsing ProtocolDownload
Diphoterine MSDS - Material Safety Data SheetDownload

Finnish

Diphoterine Product Leaflet (Fin)Download
Diphoterine Käyttöoje (Fin)Download
Diphoterine SDB Käyttöturvallisuustiedote (Fin)Download

Norwegian

Diphoterine Produktblad (Norsk)Download
Diphoterine Brukerinstruksjon (Norsk)Download
Diphoterine SDB HMS-Datablad (Norsk)Download

Dannish

Diphoterine Produkt blad (Dansk)Download
Diphoterine Anvendelse instruktion (Dansk)Download

HEXAFLUORINE

Svenska

Hexafluorine Info sign (Swe/Eng)Download
Hexafluorine Produktblad Ladda ner
Hexafluorine SköljinstruktionLadda ner
Hexafluorine SDB-SäkerhetsdatabladLadda ner

English

Hexafluorine & Diphoterine - Hospital BrochureDownload
Hexafluorine Product Leaflet Download
Hexafluorine Rinsing ProtocolDownload
Hexafluorine MSDS - Material Safety Data SheetDownload

Suomi

Hexafluorine Product LeafletDownload
Hexafluorine KäyttöojeDownload
Hexafluorine SDB KäyttöturvallisuustiedoteDownload

Norsk

Hexafluorine ProduktbladDownload
Hexafluorine BrukerinstruksjonDownload
Hexafluorine SDB HMS-Datablad Download

Dansk

Hexafluorine ProduktbladDownload
Hexafluorine Anvendelse instruktionDownload
Hexafluorine SDB SikkerhedsdatabladDownload

TRIVOREX

Svenska

Trivorex ProduktbladLadda ner
Trivorex AnvändarinstruktionLadda ner
Trivorex SDB - SäkerhetsdatabladLadda ner

English

Trivorex / LeVertDownload
Trivorex Product LeafletDownload
Product Leaflet - New range of absorbentsDownload
Trivorex User InstructionsDownload
Trivorex MSDS - Material Safety Data SheetDownload

Suomi

Trivorex Product leafletDownload
Trivorex SDB KäyttöturvallisuustiedoteDownload

Norsk

Trivorex ProduktbladDownload
Trivorex SDB HMS-DatabladDownload

Dansk

Trivorex ProduktbladDownload
Trivorex SDB SikkerhedsdatabladDownload

KALCIUMGLUKONAT GEL

Svenska

Kalciumglukonat ProduktbladLadda ned
Kalciumglukonat AnvändarinstruktionLadda ned
Kalciumglukonat Gel SDB - SäkerhetsdatabladLadda ner

English

Calcium Gluconate Gel Product LeafletDownload
Calcium Gluconate Gel User Manual Download
Calcium Gluconate Gel MSD - Material Safety Data SheetDownload

Suomi

Kalsiumglukonaatti Product LeafletDownload
Kalsiumglukonaatti KäyttöojeDownload
Kalsiumglukonaatti SDB - Käyttöturvallisuustiedote Download

Norsk

Kalciumglukonat Gel ProduktbladDownload
Kalciumglukonat Gel SDB - HMS-DatabladDownload
Kalciumglukonat Gel BrukerinstruksjonDownload

Dansk

Kalciumglukonat Gel ProduktbladDownload
Kalciumglukonat Gel SDB - SikkerhedsdatabladDownload

Tutustu myös muuhun dokumentaatioon