Environmental Protection Products

Remediation and neutralization of chemical waste

Environmental protection products are used in case of spills of chemical, corrosive, flammable and environmentally hazardous solutions, and people at the site of the accident must be able to immediately answer the following questions: What does the spill consist of? How can the spread of the solution be stopped? How can the spill be neutralized? How can the spill be decontaminated? How can people at the site of the accident be protected? How can harm to the surrounding environment be prevented? How should the reactions and pollutants that may arise be dealt with?

 

Traditional absorbents trap and limit the spread of the spill but have no effect on the chemical itself, which makes decontamination work extra hazardous as the chemical is still active. The decontamination of a spill can, likewise, sometimes be hazardous, as the contents of the spill are not always known.

 


 

TRIVOREX ® WORKS IN THREE STEPS

1. Traps and limits the extent of the spill.
2. Neutralizes the active parts of the spill.
3. Absorbs the spill, in doing so simplifying its clearance.

In order to facilitate neutralization, Trivorex ® has a built-in pH indicator, which means that when Trivorex ® is used the powder changes colour based on the pH of the chemical: red for acids and blue for bases. When the spill has been neutralized, the powder will change to a yellow/green colour.

 

POLYCAPTOR ®

Eftersom halkolyckor är den vanligaste typen av olyckor inom industrin har vi en absorbent speciellt effektiv vid spill av oljor, färg, polymerer, tensider och flockningsprodukter. Gemensamt för dessa är att de ger ett halt golv samt är svåra att absorbera. Efter Polycaptor ® är underlaget torrt jämfört med andra produkter på marknaden som lämnar efter sig en fet och hal yta. Vid ett spill behöver du aldrig tveka på om det är rätt att använda Polycaptor ®. Polycaptor ® fungerar effektivt på alla typer av kemiskt spill.

 

LEVERT ®

För dekontaminering av aggressiva kemikalier på golv/väggar, anläggning, skyddskläder mm används av flera räddningstjänster runt om i Europa för dekontaminering av kemskyddsdräkter efter insats.

LeVert ® används med fördel i kombination med Trivorex.

LeVert ® är klassad som icke skadlig för människor och miljö.

 

 

QUICK FACTSpolycaptor trivorex le vert absorbenter miljöskyddsprodukter

– Environmentally friendly, CE-marked.
– For decontamination of all types of liquid chemical spills.
– Encapsulates the harsh chemical, rendering it harmless.
– Built-in pH indicator to easily determine which type of chemical is involved and when the spill has been adequately neutralised.

 

Tel: 0157-131 31
www.medicalcare.se

 

 

 

“MOST ACCIDENTS
DOESN’T HAPPEN,
WE LET THEM HAPPEN”

 

Environmental products are available in different packagings in order to suit your specific work environment.

 

Trivorex
Polycaptor
Acicaptal
Basicaptal
LeVert HF 750ml Spray
LeVert HF 5L
LeVert Sprayer 5L
LeVert Can 10L
LeVert 750ml Spray

 

 

Documentation

Svenska

Trivorex ProduktbladLadda ner
Trivorex AnvändarinstruktionLadda ner
Trivorex SDB - SäkerhetsdatabladLadda ner

English

Trivorex / LeVertDownload
Trivorex Product LeafletDownload
Product Leaflet - New range of absorbentsDownload
Trivorex User InstructionsDownload
Trivorex MSDS - Material Safety Data SheetDownload

Suomi

Trivorex Product leafletDownload
Trivorex SDB KäyttöturvallisuustiedoteDownload

Norsk

Trivorex ProduktbladDownload
Trivorex SDB HMS-DatabladDownload

Dansk

Trivorex ProduktbladDownload
Trivorex SDB SikkerhedsdatabladDownload

Svenska

Polycaptor AnvändarinstruktionLadda ner
Miljöskyddsprodukter
Produktblad
Ladda ner
Polycaptor SäkerhetsdatabladLadda ner

Engelska

Product Leaflet - New range of absorbentsDownload
Polycaptor User Instructions Download
Polycaptor MSDS - Material Safety Data SheetDownload

Svenska

Acicaptal SDB - SäkerhetsdatabladLadda ner
Basicaptal SDB - SäkerhetsdatabladLadda ner

English

Product Leaflet - New range of absorbentsDownload
Acicaptal MSDS - Material Safety Data SheetDownload
Acicaptal User InstructionsDownload
Basicaptal MSDS - Material Safety Data SheetDownload
Basicaptal User InstructionsDownload

Svenska

Miljöskyddsprodukter ProduktbladLadda ner

Engelska

LeVert - Leaks or spills of hazardous chemical products?Ladda ner

 

Companies which use our products

Written about Environmental Protection Products