NYHETER


  1. EON – lyckad behandling med Diphoterine

    I denna incidentrapport från EON beskrivs ett fall med stänk av koncentrerad lut (50% NaOH-lösning).  Diphoterine användes som Första Hjälpen sköljvätska och personen klarade sig helt från frätskador vilket annars sägs ha varit den oundvikliga utgången.

     

    Länk till incidentrapporten:  EON incidentrapport

    Område: