I denna incidentrapport från EON beskrivs ett fall med stänk av koncentrerad lut (50% NaOH-lösning).  Diphoterine användes som Första Hjälpen sköljvätska och personen klarade sig helt från frätskador vilket annars sägs ha varit den oundvikliga utgången.

Länk till incidentrapporten:  EON incidentrapport

Sök

Generic selectors
Endast exakta matchningar
Sök i titel
Sök i innehåll
Sök i inlägg
Sök i sidor