Nu bekräftas det tidigare studier redan visat, att det är farligt att använda fosfatbuffrade lösningar i ett skadat öga! Senaste forskningsstudien* i ämnet fastslår att det bildas kalciumfosfatkristaller i ögat efter sköljning med fosfatbuffrad lösning och det kan inte längre avfärdas med att det är en ”oväntad bieffekt”.

Att det innebär en stor risk att skölja ett skadat öga med 4,9%ig Fosfatbuffrad lösning har varit känt sedan mer än 10år. Tyska myndigheter (BFARM) gick ut med en förordning 2013 där de rekommenderar läkare att avstå från att använda fosfatbuffrade saltlösningar för att behandla ögon.

 

Det nya som framkommit i en studie från Universitetssjukhuset i Köln 2019* är att:

  • 2 minuter sköljtid med 4,9% fosfatbuffrad lösning innebär samma risk för bildandet kalciumfosfatkristaller i ögat som tidigare då längre sköljtid förespråkades.
  • Finns inga studier som visar att en efterföljande sköljning med vatten eller 0,9% koksaltlösning minskar risken för bildandet kalciumfosfatkristaller i ögat.
  • Även så låg halt som 0,4% fosfatbuffrad lösning innebär stor risk för bildandet kalciumfosfatkristaller i ögat.

 

Medical Care System MCS AB och tillverkaren av Diphoterine ® lösning har alltid salufört fosfatfria produkter, eftersom det redan på 1980-talet varnades för dessa svåra bieffekter.

 

*N.F. Schrage, et al., Irrigation with phosphate-buffered saline causes corneal calcification during treatment of ocular burns, Burns (2019), https://doi.org/10.1016/j.burns.2019.04.022

 

Markus Wahren

Marknadschef

Medical Care System MCS AB