ExpireGuard Button ExpireGuard

Första hjälpen utrustning

Vi på Medical Care System tillverkar och levererar kompletta första hjälpen utrustning som motsvarar kraven för Arbetsmiljöförordningen (1977:1166). Våra första hjälpen utrustningar används av företag runt om i världen samt av ambulanser och sjukhusen direkt. På grund av detta kan ni känna er säkra på att ni alltid har den bästa första hjälpen produkterna på plats om olyckan skulle vara framme. Våra första hjälpen kitt byggs och tillverkas lokalt i Flen med certifiering enligt kvalitetskraven för ISO 9001samt ISO 13485 Medicinteknisk utrustning.

q

Hjälpåtgärder som vid olycksfall och akut sjukdom omedelbart måste vidtas på plats för att återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner eller hindra vidare skadeutveckling.

q

Åtgärder i form av ögonspolning och nödduschning som måste vidtas för att hindra vidare skada efter stänk, översköljning e.dyl.

q

Åtgärder som behöver vidtas för att så snabbt som möjligt få den skadade eller sjuke under medicinsk vård.

Vad gör då oss och vår första hjälpen utrustning så speciell?

Anpassade första hjälpen skåp för dina behov! Med vår erfarenhet och kunskap kring olyckor har vi satt ihop ett antal olika första hjälpen-skåp som ska kunna placeras på lättåtkomliga ställen för att snabbt kunna påbörja första hjälpen. Skåpen och kitten är ihopsatta för olika behov som kan tänkas finnas ute på en arbetsplats för att påbörja första hjälpen behandling om en olycka inträffar.

Snabböversikt

Medical Care 1 First Aid

2 063 kr ex. moms

Första hjälpen-väska som är anpassad för de flesta akuta skador som bränn- sår- och ögonskador.

Användningsområden

Portabel, lättöverskådlig väska som lätt hängs upp i t.ex. servicebilar. Kan snabbt hängas över axeln om den behövs tas med till en olycksplats.

Fördelar

Innehåller Medical Care Spray som sköljer och tar bort damm och partiklar från sår- och ögonskador.

Medical Care 1 Rescue

3 039 kr ex. moms

Första hjälpen-väska som är anpassad för akuta kemiska skador samt andra bränn- sår- och ögonskador.

Användningsområden

Portabel, lättöverskådlig väska som lätt hängs upp i t.ex. servicebilar. Kan snabbt hängas över axeln om den behövs tas med till en olycksplats.

Fördelar

Innehåller Diphoterine som oskadliggör kemikalier.

Medical Care 2

2 716 kr ex. moms

Fullutrustad, portabel, damm-, fukt- och smutssäker första hjälpen station.

Användningsområden

Alla arbetsplatser

Fördelar

Allt-i-ett lösning för alla typer av arbetsplatser

Medical Care 4

8 753 kr ex. moms

Första hjälpen skåp med värmeelement.

Användningsområden

Miljöer med kalla utomhusklimat.

Fördelar

Värmeelement som gör att ögon- och sårsprayen kan behålla rekommenderad temperatur.

Medical Care 5

2 191 kr ex. moms

Portabel, damm-, fukt- och smutssäker ögon- och brännskadeduschstation.

Användningsområden
Fördelar

Enkel, prisvärd station för behandling av brännskador samt partiklar i ögon.

Användningsområden

Portabel, lättöverskådlig väska som lätt hängs upp i t.ex. servicebilar. Kan snabbt hängas över axeln om den behövs tas med till en olycksplats.

Fördelar

Innehåller Medical Care Spray som sköljer och tar bort damm och partiklar från sår- och ögonskador.

Användningsområden

Portabel, lättöverskådlig väska som lätt hängs upp i t.ex. servicebilar. Kan snabbt hängas över axeln om den behövs tas med till en olycksplats.

Fördelar

Innehåller Diphoterine som oskadliggör kemikalier.

Användningsområden

Alla arbetsplatser

Fördelar

Allt-i-ett lösning för alla typer av arbetsplatser

Användningsområden

Miljöer med kalla utomhusklimat.

Fördelar

Värmeelement som gör att ögon- och sårsprayen kan behålla rekommenderad temperatur.

Användningsområden
Fördelar

Enkel, prisvärd station för behandling av brännskador samt partiklar i ögon.

Har ni rätt utrustning?

Medical Care Systems första hjälpen utrustningar ger er beredskap för när en olycka inträffat och det finns behov av akut behandling. Det finns mycket att ta hänsyn till vid val av första hjälpen utrustning. Vi på Medical Care System besitter en stor kunskap och insikt i olika typer av branscher och olycksfall som kan uppstå. 

 

Första hjälpen på arbetsplatsen

Om en olycka inträffar på din arbetsplats ska du kunna lita på att det finns effektiva och lättåtkomliga första hjälpen produkter. Vi hjälper dig att hitta rätt första hjälpen utrustning för din arbetsplats och era behov för att säkerställa att ni får de bästa förutsättningarna för att hantera ett olycksfall.

 

Behöver du hjälp att välja första hjälpen utrustning?

Vår unika produkt – Medical Care Spray – finns i alla våra första hjälpen skåp!

R

För behandling av termiska brännskador, ögon- och sårskador.

Behandlingstid: 20 min / påse.

R

CE märkt medicinteknisk produkt.

R

Följer standarden EN15154-3/4.

R

Lika effektiv behandling på olycksplatsen som på sjukhus.

R

En öppen och riktad behandling utan risk för nedkylning.

R

Behandling kan ske i alla vinklar, och fortgå under förflyttning, till exempel under transport till sjukhus.

Lång behandlingstid

Medical Care Spray består av ett spraymunstycke som ger en mycket finfördelad spraydimma som effektivt behandlar och kyler det skadade området, samt vätskepåsar med steril isoton koksaltlösning (NaCl) 0,9%.

Riktad behandling

Med Medical Care Spray kan man enkelt rikta behandlingen till det skadade området. Genom att enbart behandla och kyla den skadade kroppsdelen minimeras risken för hypotermi (nedkylning). Med Medical Care Spray kan du rengöra sår, lossa sårkompresser eller kläder som fastnat i såret.

Kyler och minskar smärta

Med en finfördelad spraydimma så absorberas värmen vid en brännskada, samtidigt som skadans utbredning minskar och smärtan avtar. Ju mer finfördelad spraydimma desto bättre absorptionsförmåga. Vätskan bör inte vara för kall, (under 10 °C) risken är då att blodkärlen drar sig samman och kyleffekten uteblir. Temperaturen på vätskan bör inte heller vara för varm, (över 25 °C) då uteblir smärtlindringen.

Behandling av ögon

I händelse av att partiklar (damm/smuts) hamnat i ögonen är det viktigt att så fort som möjligt spola bort partiklarna så att de inte skadar hornhinnan och ögat blir inflammerat. Medical Care Sprays finfördelade spraydimma med steril isoton koksaltlösning (NaCl) 0,9% gör det både enklare och behagligare att spola bort främmande partiklar ur ögat än vad sköljning med vanligt vatten gör.

Medical Care Spray är fosfatfri, till skillnad från andra sprayburkar på marknaden. Lösningar som innehåller fosfater bör inte användas i ögonen på grund av risken för hornhinneförkalkning.

Dokumentation

Svenska

Produktblad Medical Care SprayLadda ner
Säkerhetsdatablad Medical Care SprayLadda ner
MonteringsanvisningLadda ner
Montering av Medical Care KitLadda ner

English

Product Leaflet Medical Care SprayDownload

Suomi

Product Leaflet Medical Care Spray (Fin)Download

Norsk

Produktblad Medical Care Spray (Norsk)Download

Dansk

Produktblad Medical Care Spray (Dansk)Download