Första Hjälpen

Vi på Medical Care System tillverkar och levererar kompletta Första hjälpen utrustningar för att motsvara kraven nedan. Våra första hjälpen utrustningar används av företag runtom i världen samt prehospital vård (ambulanser) och av sjukhusen direkt. Därför kan Ni vara säkra på att Ni alltid har den bästa produkten på plats om olyckan skulle vara framme. Produkterna bygger och tillverkar vi lokalt i Flen och vi är Certifierade enligt ISO 9001 samt ISO 13485 Medicinteknisk utrustning.

Våra produkter:

 

Den formella definitionen av Första hjälpen är enligt SFS 1977:1166 följande:

  • Hjälpåtgärder som vid olycksfall och akut sjukdom omedelbart måste vidtas på plats för att återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner eller hindra vidare skadeutveckling.
  • Åtgärder i form av ögonspolning och nödduschning som måste vidtas för att hindra vidare skada efter stänk, översköljning e.dyl.
  • Åtgärder som behöver vidtas för att så snabbt som möjligt få den skadade eller sjuke under medicinsk vård.

 

Vad gör oss då så speciella?

Enkelt. Vår unika produkt- Medical Care Spray- finns i alla våra första hjälpen skåp!

Men den kräver förklaring för att förstå varför den är överlägsen en flaska eller sprayburk som så ofta används vid första hjälpen.

1. En flaska eller sprayburk från annan leverantör sköljer ögon i max 2-3 minuter.
Medical Care Spray gör det i 20 minuter

2. Komplett sår och sårvård!
Med Medical Care Spray kan du rengöra sår, lossa sårkompresser eller kläder som fastnat i såret.

3. Optimal behandling av brännskador över hela kroppen.
Ingen annan har någon motsvarande godkänd produkt för detta.

4. Sår och ögonskador
Spolar bort partiklar från sår och i ögon lika effektivt. Ingen begränsning i jämfört med en flaska.
Tror inte vi behöver förklara närmare varför en flaska är begränsande!

5. ”Sprayburkar” som finns på marknaden innehåller ofta fosfater och skall därför inte användas i ögon.

6. Medical Care Spray kan användas över hela kroppen för sår eller ögonsköljning i 20 minuter.
Ingen annan har en motsvarande produkt för detta.

7. Detta gör vårt alternativ till det överlägset mest ekonomiska samt att Ni bara behöver en (1) produkt.

 

Lång behandlingstid

Medical Care Spray består av ett spraymunstycke som ger en mycket finfördelad spraydimma som effektivt behandlar och kyler det skadade området, och vätskepåsar med steril isoton koksaltlösning (NaCl) 0,9%. Behandlingstid: 20 min per påse.

 

Riktad behandling

Med Medical Care Spray kan man enkelt rikta behandlingen till det skadade området. Genom att enbart behandla och kyla den utsatta kroppsdelen minimeras risken för hypotermi.

 

 

Behandling av ögon

I händelse av att partiklar (damm/smuts) kommer i ögonen är det också viktigt att så fort som möjligt spola bort partiklarna med en ögondusch, så att de inte skadar hornhinnan och ögat blir inflammerat.

 

Öppen behandling

Spraydimman medför en öppen behandling till skillnad mot värmeabsorberande gel vilket ej bör användas vid större skador på grund av risken för hypotermi. Värmeabsorberande gel ska inte heller användas då kemikalier är inblandade eftersom de då riskeras att stängas in.

 

Kyler och minskar smärtan

Med en finfördelad spraydimma så absorberas värmen, skadans utbredning minskar och smärtan avtar. Ju mer finfördelad spraydimma desto bättre absorptionsförmåga. Vätskan bör inte vara för kall, ej under 10 °C, risken är då att blodkärlen drar sig samman och kyleffekten uteblir. Temperaturen på vätskan bör inte heller vara för varm, ej över 25 °C – då uteblir smärtlindringen.

Efterbehandling av brännskador från heta kemikalier

Medical Care Spray är ett bra komplement som efterföljande behandling av en kemisk brännskada orsakade av uppvärmda eller heta kemikalier. Vid brännskador orsakade av heta kemikalier skall Diphoterine ® eller Hexafluorine ® användas först.

Gå till Diphoterine i webbutikenGå till Hexafluorine i webbutiken

Snabbfakta

– För behandling av termiska brännskador, ögon- och sårskador.
Behandlingstid: 20 min / påse.

– CE märkt medicinteknisk produkt.

– Följer standarden EN15154-3/4.

– Samma behandling på olycksplatsen som på sjukhus.

– Ger en öppen och riktad behandling utan risk för hypotermi.

– Behandling kan ske i alla vinklar, och fortgå under förflyttning, till exempel under transport till sjukhus.

Tel: 0157-131 31

www.medicalcare.se

 

”DE FLESTA OLYCKOR
HÄNDER INTE, VI LÅTER
DEM HÄNDA…”

 

Produkten finns i olika utföranden för att passa just din arbetsmiljö: bärbar eller väggmonterad samt med eller utan uppvärmning.

 

Dokumentation

Svenska

Produktblad Medical Care SprayLadda ner
Säkerhetsdatablad Medical Care SprayLadda ner
Användarinstruktion / MonteringsanvisningLadda ner
Montering av Medical Care KitLadda ner

English

Product Leaflet Medical Care SprayDownload

Suomi

Product Leaflet Medical Care Spray (Fin)Download

Norsk

Produktblad Medical Care Spray (Norsk)Download

Dansk

Produktblad Medical Care Spray (Dansk)Download