ExpireGuard Button ExpireGuard

ILU – Identifiering – Lösning – Utbildning

Ett helhetskoncept som ger en trygg och säker kemikaliehantering

ILU står för Identifiering, Lösning och Utbildning, och är en kundunik helhetsöversikt gällande i huvudsak kemikalier. Medical Care System hjälper er att identifiera de kemiska och termiska riskerna som finns på er arbetsplats. Med utgångspunkt från detta kan vi rekommendera lämplig Första Hjälpen och skyddsutrustning som är skräddarsydd efter er verksamhet. Efter det utbildar vi personalen på ert företag. Detta leder till en säkrare arbetsplats där varje individ tar ansvar för sin egen säkerhet och hälsa. Slutligen så sammanställer vi dokumentation om vilka produkter ni har för skydd och var de är belägna följt av ett intyg utställt från oss om att ILU är utförd. Vi hjälper er även genom att hålla ordning på produkternas utgångsdatum. ILU är framtagen för att stödja arbetsgivaren i dennes ansvar vid kemiska arbetsmiljörisker.

 

I det första steget handlar det om att se och förstå riskerna på din arbetsplats. Tack vare vår erfarenhet kan vi hjälpa till med att identifiera och förklara dem och vara ett bollplank när det gäller hantering av olika typer av kemikalier.

 

 

arbetsmiljö skyddskläder utrustning utbildningsbehov kunskap produkter utbildning

Tillsammans tar vi fram en lösning på hur utformningen av er arbetsmiljö bör se ut. Det handlar om vilka produkter som behövs, rutiner, skyddskläder, utbildning, var utrustningen ska placeras och hur skyddsprodukterna skall användas. För att underlätta er hantering så håller vi ordning på produkternas utgångsdatum åt er.

 

 

farliga kemikalier skadeverkning skydd utbildning verksamhet kemikalier utbildningar utbildning

I konceptet ILU ingår en utbildning där vi informerar om risker, andra protokoll, hur våra produkter fungerar, vad som kan hända och hur man bör tänka – Antingen via Teams eller på plats.

 

Dokumentation

Efter utförd ILU så sammanställs dokumentation om vilka risker som identifierats, de lösningar som implementerats och vilka i personalen som är utbildade. Denna dokumentation åtföljs av ett intyg som ska ses som ett trygghetsbevis att företaget genomgått ILU och visat ansvar.

ILU tecknas som ett serviceavtal över 3 år

År 1

 • Företagsgenomgång med identifiering
 • Rekommendation och offert på produkter från Medical Care System
 • Beställning och tecknande av ILU-avtal
 • Utbildning av personal
 • Sammanställning av dokumentation och intyg

 

År 2

 • Företagsgenomgång med identifiering och inventering av MCS produkter
 • Utbildning av personal vid behov
 • Uppdatera dokumentation och intyg

 

År 3

 • Företagsgenomgång med identifiering och inventering av MCS produkter
 • Se till att de produkter som går ut i datum identifieras och levereras.
 • Utbildning av personal vid behov
 • Uppdatera dokumentation och intyg

 

Kostnad för kund:

 • Enligt offert
 • Resetillägg tillkommer
 • Inköp av produkter

Intresseanmälan:

  Namn (obligatoriskt)

  Företag (obligatoriskt)

  E-post (obligatoriskt)

  Telefonnummer (obligatoriskt)

  Ditt meddelande

  Jag godkänner integritetspolicyn