Då Medical Care är nybliven Associerad Partner på Sveriges Företagshälsor så har vi satt ihop ett introduktionserbjudande till er som är medlemmar.  Detta erbjudande är en utbildning i Kemiska och Termiska risker och olyckor. Utbildningen sker online via Microsoft Teams.

 

Kemiska och Termiska olyckor

Många investerar i skyddsprodukter för att skydda sig mot kemiska olyckor, men det finns inga garantier för att de inte händer ändå. Bästa sättet att undvika allvarliga skador är att se till att olyckan aldrig inträffar.

Med rätt medvetenhet och attityd kan vi tillsammans förhindra många olyckor.

 

Om olyckan ändå skulle vara framme så kan vi med rätt kunskap om den kemiska risken och hur vi använder Första Hjälpen produkterna på rätt sätt, öka förutsättningarna för ett optimalt omhändertagande så att skador kan förhindras eller minimeras.

 

Vårt introduktionserbjudande till er är en förkortad version av vår utbildning:

UTBILDNINGENS DELAR

  • Kemiska och termiska risker – var finns de?
  • Klassificering, märkning och säkerhetsdatablad.
  • Vad är en kemisk brännskada? – hur uppstår den, hur påverkas människan, vilka konsekvenser kan detta få?
  • Exempel på kemiska olyckor.
  • Ansvar och skyldigheter.
  • Hur kan vi ta hänsyn till hela människans behov vid en olycka?
  • Behovet av att skydda sig – medvetenhet och attityd, allas ansvar, vikten av att använda rätt skydd för rätt ändamål.
  • Lämpliga Första Hjälpen produkter och skillnaden däremellan.

 

Tidsåtgång: 45 minuter

Plats: Teamsmöte

För anmälan: kotakta Sophia på sophia.odre@medicalcare.se