ExpireGuard Button ExpireGuard

Den 26 mars genomför vi en kostnadsfri eftermiddagskonferens om kemiska olyckor i Udevalla.

 

Syftet är att uppnå ett samförstånd genom hela vårdkedjan.

 

Idag har vi svårt att nå fram till sjukvården med informationen om industrins risker och hur industrin utvecklas i sitt Första Hjälpen arbete. Vi måste ha en snabb larmkedja utan fördröjning, en informerad ambulansorganisation och ett sjukhus som väl känner till de Första Hjälpen åtgärder som vidtagits för att kunna ta vid på ett så optimalt sätt som möjligt.

 

Konferensen vänder sig till dig som arbetar på ögonkliniker, inom akut- eller ambulanssjukvård, på företagshälsovård, inom räddningstjänst eller som ansvarar för arbetsmiljöfrågor inom såväl industrin som i samhället eller som på annat sätt berörs av en kemisk olycka.

 

Vänligen kontakta oss på info@medicalcare.se om Ni önskar delta.
Tillsammans kan vi öka förutsättningarna för ett optimalt omhändertagande genom hela vårdkedjan.