ExpireGuard Button ExpireGuard

Om du hamnar i en situation att du måste hjälpa en skadad kollega så tänk på att du också utsätts för en kemisk risk. Risken är stor att det finns kontaminerade partier på den skadade som du kan utsätta dig själv för om du inte bär egen skyddsutrustning.

 

Det kan vara en svår balansgång mellan rädslan för att utsätta sig själv för exponering och viljan att hjälpa en skadad kollega. Med rätt kunskap om den kemiska risken och hur Första Hjälpen produkterna fungerar så kan denna tveksamhet undvikas. Våra neutraliserande Första-Hjälpen bidrar till att minimera risken eftersom utsatta kläder också blir dekontaminerade snär de sprayas med Första-Hjälpen spolvätskan.