ExpireGuard Button ExpireGuard

skydda skyddsprodukter undvika allvarliga skador olyckor olyckan olycka risk Första Hjälpen Medical Care System termiska kemiska riskerna kemisk risker medvetenhet

Visste ni följande!

Att Medical Care System erbjuder kompletta utbildningar i första hjälpen vid kemiska och termiska skador.

 

Utbildningarna är anpassade ett ge företag och anställda möjligheter att på bästa sätt ta hand om skadade personer samt aktivt jobba förebyggande så att kemiska skador kan minimeras och helst undvikas

Vår personal utbildar varje år 700 personer runtom i Norden och tar upp ämnen som – Kemiska riskmiljöer- Första hjälpen – Vad gör man om olyckan är framme och hur kan en skadad person bäst omhändertas.

 

En anpassad utbildning kan genomföras hos kund alternativt i våra lokaler i Flen och tar 3 timmar.

 

Kontakta oss för att boka utbildningsdag eller om ni vill ha mera information.

 

Med vänlig hälsning,

Medical Care System