Koulutus

Ensiapu, PPE ja PPE-D

Vuosittain Ruotsissa noin 10 000 ihmistä kokee äkillisen sydämenpysähdyksen. Se tarkoittaa lähes 30 ihmistä joka päivä. Joku heistä voi olla työtoverisi, perheenjäsenesi tai naapurisi. Tiedätkö kuinka sinun pitää toimia?

Jos teet jotain, ja nopeasti, on suuri mahdollisuus, että sydämenpysähdyksen kohdannut selviää hyvin, ehkä kokonaan ilman vammoja. Jos olet käynyt peruselvytys defibrillointi kurssimme (PPE-D), voit turvallisesti hoitaa ja auttaa sydämenpysähdyksen saanutta, kunnes ambulanssi saapuu.

 

Yritysasiakkaitamme

Kirjoitettua Koulutus

Ensiapu ja PPE

hlr2Ensiapu ja peruselvytys

Suosittelemme tätä kurssia kaikille työpaikoille, yhdistyksille ja yksityisille ryhmille. Se antaa osallistujalle tietoa, kuinka toimia onnettomuustapauksessa tai äkillisen sairauskohtauksen sattuessa. Osallistuja saa tietää, mitä ihmisen elossa pitäminen vaatii, ja uskaltaa tehdä sen onnettomuuden osuessa kohdalle. Yhdistämme teorian ja käytännön harjoitukset.

Kurssin kesto: kolme tuntia
Enintään 16 osallistujaa

Kurssin tavoite:

Kurssin tavoitteena on, että osallistujat saavat valmiuden antaa hätäensiapua ja hoitaa vammoja onnettomuustapauksissa tai äkillisissä sairauskohtauksissa. Hyväksytysti läpikäydystä koulutuksesta myönnetään todistus.

Äkillisen onnettomuuden tai sairauskohtauksen sattuessa voi olla vaikeaa palauttaa mieleen kurssilla opitut asiat. Tällä alalla tehdään myös koko ajan tutkimusta, mikä tarkoittaa sitä, että kurssin käynnin jälkeen opitun suhteen on voinut tapahtua muutoksia. Siksi suosittelemmekin toistuvaa ja säännöllistä alan koulutusta.

Osallistumisedellytykset:

Osallistujille ei aseteta mitään erityisiä vaatimuksia.

Laatutakuu:

hlr_logoKurssien pitäjät ovat valtuutettuja sairaanhoitajia, joilla on todistettu pätevyys ruotsalaisessa HLR-rådet (peruselvytysneuvonnassa). Opettajilla on myös pitkä kokemus akuutti- ja ensiapuhoidosta. Kurssi on Ruotsin työympäristöviraston ensihoito- ja kriisiapuohjeiston säännöstön AFS 1999:7:n vaatimusten mukainen.

Kurssin sisältö:

Teoretisk och praktisk kurs i grundläggande L-ABC och HLR enligt gällande regler. Kursen anpassas till företagets arbetsmiljö och skaderisker.

Hengenvaarallinen tilanne:

• Kemikaalionnettomuudet
• Liikenneonnettomuudet
• Tulipalot
• Sähköonnettomuudet
• Junaonnettomuudet
• Vesionnettomuudet
• Lämpö- Kylmyys

Hengitys:

• Esteettömän hengitystien luominen ja ylläpitäminen
• Hengitystietukos
• Sairaus
• Kemikaalit
• Myrkyt

Verenvuoto:

• Verenkierto, sydän ja keuhkot
• Verisuonet, valtimot, laskimot ja hiussuonet

Shokki:

• Mitä shokki tarkoittaa

Painantaelvytys:

• Peruselvytys
• Elämän pelastava ketju

Defibrillaattori:

• Perustietämys puoli-/täysautomaattisen sydämenkäynnistäjän toiminnasta.
• Puoli-/täysautomaattisen sydämenkäynnistäjän turvallisuus, ylläpito ja tarkastukset.

Teoriakoe

• Kurssi päättyy kirjalliseen teoriakokeeseen, jonka jälkeen koulutuksesta myönnetään todistus.

Sydämenpysähdys tappaa enemmän ruotsalaisia kuin rintasyöpä, eturauhassyöpä, liikenneonnettomuuksia, tulipaloja ja väkivaltarikokset yhdistettynä. (Lähde: HLR Rådet).

D-HLR PPE-D

Peruselvytys defibrillaattorilla PPE-D

HLR_AED

PPE-D- kurssi on tarkoitettu kaikille ammattiryhmille, joihin kuuluvilta ammattinsa johdosta odotetaan toimintaa äkillisen sydämenpysähdyksen sattuessa, esim. pelastushenkilöstö, poliisi, vartijat, sekä henkilöt, joilla on erityinen vastuu sydämenkäynnistäjistä työpaikoilla tai julkisissa tiloissa.

Kurssi on myös erittäin hyvää lisäkoulutusta teille, joilla on elvytyksestä jo ennestään hyvät perustiedot.

Kurssin kesto: yksi tunti
Enintään 12 osallistujaa

Kurssin tavoite:

The participant will learn to do CPR and to independently act and use a defibrillator if an adult experiences cardiac arrest. After completing the training, you will be able to perform D-CPR according to current Swedish guidelines. After completing the training you obtain a training certificate.

Vaatimukset PPE-D -kurssille osallistumiseksi:

Ensiapu PPE -peruskurssimme (tai vastaava koulutus)
Luettu PPE-D -kurssikirja
Osoitteessa www.hlr.nu hyväksytysti suoritettu verkkokoulutus

PPE-D-kurssin voi yhdistää ensiapu PPE -kurssiimme, jolloin saa neljän tunnin kurssin.

Laatutakuu

hlrKurssien pitäjät ovat valtuutettuja sairaanhoitajia, joilla on todistettu pätevyys ruotsalaisessa HLR-rådet (peruselvytysneuvonnassa). Opettajilla on myös pitkä kokemus akuutti- ja ensiapuhoidosta. Kurssi on Ruotsin työympäristöviraston ensihoito- ja kriisiapuohjeiston säännöstön AFS 1999:7:n vaatimusten mukainen.

Kurssin sisältö:

Voimassa olevien määräysten mukainen teoriaa ja käytännön harjoituksia sisältävä PPE-D kurssi. Koulutus koostuu pääasiassa käytännön harjoituksista.

Peruselvytys:

• PPE:n toistoa

Defibrillaattori:

• Defibrillaattorin käytön hallinta

Skenaarioharjoituksia:

• Eri skenaarioihin perustuvia ryhmäharjoituksia, jotta PPE-D- harjoittelu olisi mahdollisimman todellisuudenmukaista.

Teoriakoe

• Kurssi päättyy kirjalliseen teoriakokeeseen, jonka jälkeen koulutuksesta myönnetään todistus.