Koulutus

Kemialliset ja termiset onnettomuudet

Monet hankkivat suojaustuotteita suojautuakseen kemikaalionnettomuuksilta, mutta hyvätkään tuotteet eivät anna takeita etteikö onnettomuutta tapahtuisi tai että vakavaa vammaa ei tulisi.
Paras tapa välttää vakavat vammat on huolehtia siitä, että onnettomuutta ei tapahdu. Oikealla tiedolla ja asenteella voimme yhdessä estää monet onnettomuudet.

Jos onnettomuus kuitenkin sattuisi, oikea tieto kemikaaliriskeistä ja suojaustuotteiden käytöstä lisää mahdollisuuksia optimaaliseen hoitoon niin, että mahdolliset kielteiset seuraukset ja vammat voidaan estää.

Alalta hankkimallaan 25 vuoden kokemuksella ja erikoistumisellaan Medical Care System pystyy tunnistamaan ja minimoimaan kemialliset ja termiset riskit työpaikasta riippumatta. Tarjoamme ainutlaatuisen koulutusohjelman, jossa painotamme niin kemikaaliriskejä sinänsä kuin käyttäjän asennoitumista riskeihin ja tietoutta niistä.

 

Tarjoamme myös ensiapukoulutusta ja painelu-puhallus-elvytys-defibrillointi (PPE-D elvytyksestä).

Yritysasiakkaitamme

Kirjoitettua Koulutus

Kemikaalionnettomuudet

Ensiapu kemikaalionnettomuuksissa ja Diphoterinen käyttö

grundkursKoulutus kestää kolme tuntia sisältäen teoriaa ja käytäntöä kemikaalionnettomuuksista ja Diphoterinen käytöstä. Osallistujille selvitetään, kuinka kemiallinen vamma syntyy, mitä sen estämiseksi voidaan tehdä sekä miten ja milloin Diphoterine toimii ja kuinka hätätilanteessa käytännössä menetellään. Koulutus päättyy teoriakokeeseen, jonka hyväksytystä suorittamisesta kurssille osallistunut saa todistuksen.

burn• Kemikaaliriskit – missä ne ovat?
• Luokitus, merkinnät ja käyttöturvallisuustiedote – mukaan lukien uudet vaatimukset seuraavista: REACH ja CLP
• Mikä DIPHOTERINE on?
• Mikä on kemiallinen palovamma – kuinka se syntyy, kuinka se vaikuttaa ihmiseen,
mitä seurauksia sillä voi olla?
• Esimerkkejä kemikaalivammoista
• Suojautumistarve – tietoisuus ja asennoituminen, kaikkien vastuu,
miten tärkeää on käyttää OIKEAA suojaa OIKEAAN tarkoitukseen.
• Jos onnettomuus tapahtuu – Käytännön harjoitukset, sairaalalle annettavat tiedot
• Teoriakoe

Fluorivetyhappo

Ensiapu fluorivetyhapon aiheuttamissa kemikaalionnettomuuksissa

hf_utbildningKoulutus kestää kolme tuntia ja on erityisesti suunnattu toimintoihin, joissa käsitellään fluorivetyhappoa, ja Hexafluorinen käyttöön. Osallistujille selvitetään kuinka kemikaalivamma syntyy, mitä sen estämiseksi voidaan tehdä ja kuinka hätätilanteessa käytännössä menetellään. Tällä kurssilla keskitymme siihen, mikä juuri fluorivetyhaposta tekee niin vaarallisen, ja mikä on paras suojautumiskeino sitä vastaan. Osallistujat oppivat, miten Hexafluorine toimii ja mitä rajoituksia perinteisiin hoitomuotoihin, kuten kalsiumglukonaattigeelin käyttöön, liittyy. Koulutus päättyy teoriakokeeseen, jonka hyväksytystä suorittamisesta kurssille osallistunut saa todistuksen.

hexaskylt_s• Kemikaaliriskit – missä ne ovat?
• Luokitus, merkinnät ja käyttöturvallisuustiedote – mukaan lukien uudet vaatimukset seuraavista: REACH ja CLP
• Mikä fluorivetyhappo on?
• Mikä HEXAFLUORINE on?
• Mikä on kemiallinen palovamma – kuinka se syntyy, kuinka se vaikuttaa ihmiseen,
mitä seurauksia sillä voi olla?
• Esimerkkejä HF:n aiheuttamista vammoista, tapaustutkimuksia
• Suojautumistarve – tietoisuus ja asennoituminen, kaikkien vastuu,
miten tärkeää on käyttää OIKEAA suojaa OIKEAAN tarkoitukseen.
• Jos onnettomuus tapahtuu – Käytännön harjoitukset, sairaalalle annettavat tiedot
• Teoriakoe

ILU

ILU

Asiakaskohtainen riskien inventointi ja räätälöity kemikaalionnettomuuksia koskeva koulutus

ILU on etukirjainlyhenne ruotsalaisista sanoista Inventointi, Ratkaisu, Koulutus, se on kolme tuntia kestävä, kemikaalionnettomuuksia ja Diphoterinen/Hexafluorinen käyttöä koskeva räätälöity koulutustapahtuma. ILU perustuu edellä mainittuihin peruskursseihin, mutta on sovitettu nimenomaan Teidän yrityksenne toimintoihin.

Medical Care System tekee aluksi asiakaskohtaisen riskien inventoinnin, jolla autamme Teitä tunnistamaan työpaikkaanne liittyvät kemikaaliriskit. Dokumentoimme ja analysoimme sen jälkeen riskit ja kokoamme täydellisen koulutuspaketin yrityksenne henkilökunnan kouluttamiseksi. Riskianalyysin tietojen perusteella voimme suositella sopivan, juuri Teidän toiminnallenne räätälöidyn ensiapuvarustuksen.

stop

 

 

 

 

Tämä kaikki johtaa turvalliseen työpaikkaan, jossa jokainen ottaa vastuun omasta turvallisuudestaan ja terveydestään.
ILU noudattaa Ruotsin työympäristöviraston säännöstöä AFS 2011:19 ja on suunniteltu tukemaan työnantajaa työympäristön kemikaaliriskeihin liittyvissä vastuissa.