ExpireGuard Button ExpireGuard

Kundcase: Outokumpu Stainless AB

säkerhetstänk skyddslösningar kemiska skador ögon kropp SIEW diphoterine Solution laboratoriebänken sprayförpackning olyckan olycka stänk aggressiva frätande kemikalier

Bakgrund 
Outokumpu hanterar varje år över 700 ton med 70%-ig fluorvätesyra, vilket tillsammans med Salpetersyra används vid betning av rostfritt stål i deras fabriker. Fluorvätesyra består av den frätande Vätejonen (H+) och den giftiga Fluoridjonen (F). Fluorvätesyra (HF) i en så hög koncentration som 70% penetrerar omedelbart vår vävnad och väl inne i vår kropp sönderfaller den i den frätande vätejonen och den giftiga fluoridjonen. Fluoridjonerna binder sig till bl.a. kalcium och rubbar på så sätt funktioner hos de vitala organen med bland annat risk för hjärtstopp.

Kundens behov 
Det primära behovet hos Outokumpu är att i största möjliga mån säkerställa att anställda och även entreprenörer på besök i fabriken ska ha en medvetenhet och förståelse för fluorvätesyra och dess egenskaper. Det är viktigt att alla som vistas i lokalerna vet hur man skyddar sig genom rätt Personlig SäkerhetsUtrustning (PSU) samt hur man hanterar stänk eller spill och hur man agerar vid en olycka. Detta för att förhindra allvarlig skada på arbetsplatsen. Personal på Outokumpu skall känna sig trygga med att de har den bästa PSU och första hjälpen utrustningen som finns på marknaden.

Genomförande 
Medical Care System genomför löpande utbildning i kemiska risker samt hantering av första hjälpen produkter vid incidenter, i första hand Hexafluorine. Hexafluorine®lösning är en sköljvätska som oskadliggör den frätande syran och kapslar in den toxiska fluoridjonen i fluorvätesyran. Samtliga utbildade erhåller efter avklarad utbildning ett unikt passerkort som skall visas upp vid inpassering till riskområden, detta säkerställer att personalen som är där har fått erforderlig utbildningen för att hantera farliga kemikalier.

Resultat
Efter många år av tätt samarbete mellan Medical Care System MCS AB och Outokumpu Stainless AB har personalen idag en hög förståelse i säker hantering av kemiprodukter och bättre riskbedömningar. Kombinationen rätt första hjälpen produkter och regelbundet återkommande utbildningar har lett till att allvarliga konsekvenser helt kunnat undvikas. Det som tidigare varit en olycka är idag bara en incident.

Tack Prevor och Medical Care System MCS AB !

Önskar framföra ett ödmjukt och stort tack för både produkterna Hexafluorine och Diphoterine samt det arbete som era företag hjälpt oss med sedan vi drabbades av syraolyckorna 1996. Förbättringarna på det interna säkerhetsarbetet hade aldrig kommit så här långt utan den hjälpen eller produkterna.

Eftersom vi hanterar över 700 ton 70 % -ig fluorvätesyra varje år i samband med tillverkningen av rostfritt stål är Hexafluorine naturligt den 1:a hjälpen produkt vi har störst användning av.
Visserligen finns även Diphoterine att tillgå för de risker som finns på vår neutraliseringsanläggning men det är Hexafluorine och incidenter med fluorvätesyran vi har störst erfarenhet av. Med tanke på den stora risk och de förödande konsekvenser fluorvätesyran kan ställa till med imponeras man fortfarande över Hexafluorinet som räddare när olyckan väl är framme.

Så länge vi har en verksamhet där farliga kemikalier hanteras tror vi tyvärr att olyckor kommer att kunna hända även i framtiden eftersom det förmodligen inte går att uppnå en så kallad 100 % – ig säkerhet.
Det som ändå är glädjande är att vi döpt om det vi tidigare kallade olyckor till incidenter istället eftersom konsekvenserna hittills talat sitt tydliga språk.
Inte en enda allvarlig konsekvens efter en syraincident under alla dessa år vi använt produkterna.

Mycket imponerande.

Petri Kuusinen

Manager EHSS&Fire, Outokumpu Stainless AB

Länk till rekommendationsbrevet från Outokumpu: Rekommendationsbrev från Outokumpu