NYHETER


 1. Vi välkomnar Leila Pynnönen

   

  Leila Pynnönen tillträdde sin tjänst hos oss i juni 2014. Hon kommer att arbeta med att utveckla våra Nordiska Utbildningstjänster liksom att bistå i dialogen gentemot våra Finska kunder.

   

  Leila  är utbildad sjuksköterska  och kommer närmast från Avonova Mälarhälsan där hon arbetat som företagssjuksköterska. Hon har erfarenhet från såväl SOS alarm som lärare på vårdgymnasiet och hennes medicinska och pedagogiska bakgrund är en stor styrka och tillgång i vår ständiga strävan att erbjuda våra kunder så aktuella och intressanta utbildningstjänster som möjligt.

   

  Leilas finska språkkunskaper är också en viktig tillgång för att vi skall kunna bemöta våra befintliga och nya kunder på den finska marknaden på bästa sätt.

   

  Område: