Denna vecka är det min tur att presentera mig. Jag heter Lena Cednert, har min hemvist i Katrineholm. Jag har arbetat på Medical Care System i drygt 3 år, men sedan 2007 har jag gjort konsultuppdrag för företaget.

 

När jag anställdes så var det för att sköta ekonomi och viss administration på MCS. I dag fördelar jag min tid mellan att vara ekonomiansvarig, försäljning och utbildning. Stor del av min tid går åt till att jobba förebyggande med kemiska risker och att förhindra kemiska brännskador, detta genom att besöka kunder, nya som gamla samt att ni hittar mig ofta på mässor som vi ställer ut på. Jag håller även utbildningar i ”Kemiska Risker och användandet av Diphoterine/Hexafluorine”.

 

Ang mässa så är det snart dags för Euro Expo Industrimässa i Luleå då finns jag där. Kom gärna och prata med mig.