ExpireGuard Button ExpireGuard

 

Den 20 februari höll vi på Medical Care System ett symposium kring Fluorvätesyra.

Vi lyfte riskerna med att hantera en av världens farligaste kemikalier, en kemikalie som används inom många områden ute i industrin.

Syftet är att få ett utbyte av kunskap kring säkerhetsarbetet som utförs på företagen runt om i Norden.

Under dagen medverkade 20 personer från industri och räddningstjänst.

 

Dagen fylldes av föreläsningar och informationsutbyte kring Fluorvätesyra. Det blev en bra dag med nätverkande och utbyte av erfarenheter.

Vi vill rikta ett särskilt tack till våra föreläsare Petri Kuusinen (Outokumpu), Per Andersson (Outokumpu), Andreas Sörgård Olsen (The Quartz Corp.) och Matthieu Six (Prevor).