Handen på hjärtat, hur många batteriladdningsstationer uppfyller lagkraven?

 

Medical Care System har tagit fram ett mycket effektivt paket för att snabbt och till en rimlig kostnad få en säkrare arbetsplats vid batteriladdningsplatsen.

 

Vid batteriladdningsplatser gäller AFS 1988-4 vilket bland annat innebär att här skall finnas handskar skyddsglasögon och möjlighet till ögonspoling.

 

Laddplatstavlan från Medical Care System innehåller skyddshandskar, skyddsglasögon samt 2st 500ml ögonduschflaskor Diphoterine.

Diphoterine® lösning är en unik spolvätska som effektivt neutraliserar både syror och baser såsom svavelsyra eller natronlut.

Diphoterine® lösning är en CE märkt medicintekniskteknisk produkt som får ersätta fast inkopplad ögondusch enligt EN15154-3/4. Diphoterine och dess positiva effekt är väl belagd i vetenskapliga studier samt i Arbetsmiljöverkets Rapport 2010:6.