ExpireGuard Button ExpireGuard

Kemiska arbetsmiljörisker förekommer runtomkring oss dagligen.

I Arbetsmiljöverkets pressmeddelande från november 2019 beskrivs det hur åtta av tio arbetsplatser som inspekterats, fått krav på att åtgärda en eller flera brister kopplat till kemikalier.

 

Kemiska produkter förekommer i alla branscher. Riskmiljöerna kan ofta vara otydliga samt svåra att överblicka och förstå. Medical Care System arbetar aktivt för att hjälpa företag och myndigheter att utvärdera riskmiljöerna samt erbjuda dom bästa lösningarna som är tillgängliga. Våra unika produkter, Diphoterine samt Hexafluorine används inom alla branscher som har kemiska risker. Det kan t ex. vara kemisk processindustri, avfallshantering, livsmedelsproducenter, transportbolag, gruv/råvarutillverkning, städ och saneringsbolag, energibolag och tillverkande industri. Riskmiljöerna kan vara alltifrån en enkel truckladdningsstation, ett kemiskt laboratorium, hantering av en kemikalie i dunk, fat, IBC eller tankbil till användandet av kemin för att tillverka plast, papper, energi eller andra produkter som vi behöver.

 

Medical Care System samarbetar med räddningsverket och speciellt sjukhus vilka använder vår Diphoterine samt Hexafluorine som behandling av kemiska skador för att minska dom effekter som en kemiska skada kan innebära.

 

Läs pressmeddelandet från Arbetsmiljöverket i sin helhet här!