Batterier

Truckladdningsstationer | Batteritillverkare | Återvinningscentraler | Användare

Fordon

Lastvagnar |Personvagnar | Komponenter | Ytbehandling | Bilbatterier

Byggbranschen

Snickare | Murare | Lantbrukare | Byggpersonal

Elektronik

Nytillverkning | Återvinning

Flyg

Flygplansutvecklare | Komponenttillverkning | Flygplatser | Första hjälpen i kabinen 

Glas

Glasbehållare | Planglas | Glasfiber | Specialglas

Gruvor

Prospektering | Lakningsprocess | Separation | Avfallshantering | Vattenrening 

Kemikalieindustrin

Råvarukemikalier | Specialkemikalier | Life Science | Konsumentprodukter

Livsmedel och dryck

Rengöring | Desinfektion | Underhåll | Clean-In-Place (CIP)

Läkemedel

Forskning | Utveckling | Tillverkning | Processer för inspektion och kvalitetskontroll | Underhåll

Metallindustrin

Tillverkning av råvaror | Metallåtervinning | Gjuterier 

Papper

Nytillverkning | Återvinning | Blekning

Petrokemi

Raffinaderier | Oljeborrning |Naturgas 

Sjukvård

Sjukhus | Ögonkliniker | Ambulanser | Apotek 

Stat, kommun och landsting

Polis | Brandkår | Militär | Civilförsvar | Universitet | Skolor

Vatten och avlopp

Reningsverk | Dricksvatten | Avloppsvatten