ExpireGuard Button ExpireGuard

Fordon

Lastvagnar |Personvagnar | Komponenter | Ytbehandling | Bilbatterier

Bilindustrin

Det finns risker i alla stadier då man tillverkar en bil/lastbil. Dessa är:

  • Tillverkning av karossdetaljer.
  • Ytbehandlingskemikalier som används då man tillverkar metallkomponenter genom att man förbereder ytorna på komponenterna för rostskyddsbehandling och målning.
  • Kemiskt skum, lim och bindemedel för interiören, ljudisolering och isolering.
  • Färger och lösningsmedel för ytbehandling.
  • Risker med batterier i elektriska och hybridbilar.

Fosfatering/elektrokemisk behandling/galvanisering/målning – denna process lägger till ett mycket tunt lager av skydd över grundmaterialet för att göra det mer korrosionsbeständigt. Delarna doppas i bad som innehåller kemikalierna natriumhydroxid, tensider, fosforsyra och salpetersyra. Dessa kemikalier används i stora mängder och i höga koncentrationer.

Skiftet från att ha använt stål till att använda aluminium i bilkroppen har resulterat i nya produktionsprocesser – där riskerna runt fluorider blandat med syror måste tas i beaktande. Fluorvätesyra kan också hittas ensam eller i blandning med andra syror.

 

Vanligt förekommande kemikalier:

Salpetersyra (HNO₃) – starkt oxiderande och frätande syra

Svavelsyra (H₂SO₄) – starkt frätande syra

Kaustiksoda, Natriumhydroxid, Lut (NaOH) – starkt frätande bas

Ammonium Bifluoride (NHHF₂)– mycket starkt frätande syra och giftig

Fluorvätesyra (HF) – mycket starkt frätande syra och giftig

Lösningsmedel – till exempel lacknafta, bensin, etanol, etylacetat och terpentin är skadliga

Vi rekommenderar:

Diphoterine ®

Oskadliggör syror, baser, oxiderande ämnen, reducerande ämnen och lösningsmedel förutom Fluorvätesyra.

Medical Care 2

En allt-i-ett portabel Första Hjälpen väska som innehåller det man behöver för att behandla allt från ögon till sår och brännskador. Sprayen är fosfatfri med lång behandlingstid och kan användas som en riktad och öppen behandling som kyler och minskar smärta vid brännskador.

Medical Care Spray är ett bra komplement som efterföljande behandling av en kemisk brännskada orsakade av uppvärmda eller heta kemikalier.

Hexafluorine ®

För att oskadliggöra Fluorvätesyra och andra föreningar som innehåller fluoridjoner.

Safurex ®

Sanerar och neutraliserar stänk med en inbyggd pH-indikator så man kan lätt avgöra när området är oskadliggjort.

Trivorex ®

Absorberar och neutraliserar spill med en inbyggd pH-indikator så man kan lätt avgöra när spillet är oskadliggjort.