ExpireGuard Button ExpireGuard

Glas

Glasbehållare | Planglas | Glasfiber | Specialglas

Glas

Det finns fyra huvudsektorer inom glasindustrin – Glasbehållare, Planglas, Glasfiber och Specialglas. Trots olika slutprodukter som produceras använder industrin många likartade kemikalier.

Doppningsprocess:

Tillverkade produkter doppas i sura eller kaustiska bad. De viktigaste kemikalierna som används är salpetersyra, natriumhydroxid och fluorvätesyra.

Gravyr:

Fluorvätesyra-lösning används vanligtvis för att etsa glaset. Dessutom kan andra fluorider såsom natriumhydrofluorid eller ammoniumbifluorid användas. Dessa har alla en potentiellt dödlig risk på grund av de giftiga fluoridjonerna.

 

Vanligt förekommande kemikalier:

Salpetersyra (HNO₃) – starkt oxiderande och frätande syra

Kaustiksoda, Natriumhydroxid, Lut (NaOH) – starkt frätande bas

Ammonium Bifluoride (NH₄HF₂)– mycket starkt frätande syra och giftig

Fluorvätesyra (HF) – mycket starkt frätande syra och giftig

Lösningsmedel – till exempel lacknafta, bensin, etanol, etylacetat och terpentin är skadliga

Vi rekommenderar:

Medical Care Första Hjälpen

En allt-i-ett portabel Första Hjälpen väska som innehåller det man behöver för att behandla allt från ögon och sår till brännskador. Sprayen är fosfatfri med lång behandlingstid och kan användas som en riktad och öppen behandling som kyler och minskar smärta vid brännskador.

Medical Care Spray är ett bra komplement som efterföljande behandling av en kemisk brännskada orsakade av uppvärmda eller heta kemikalier.

Trivorex ®

Absorberar och neutraliserar spill med en inbyggd pH-indikator så man kan lätt avgöra när spillet är oskadliggjort.

Safurex ®

Sanerar och neutraliserar stänk med en inbyggd pH-indikator så man kan lätt avgöra när området är oskadliggjort.

Diphoterine ®

Oskadliggör syror, baser, oxiderande ämnen, reducerande ämnen och lösningsmedel.