Papper

Nytillverkning | Återvinning | Blekning

Papper

Detta är en komplex industri med många steg för att producera olika pappersprodukter som inkluderar förpackningsmaterial, skrivpapper, nypapper och toalettpapper. Kemiska risker finns i många skeden av processen och även inom tillverkningsanläggningarna för rengöring, avloppsrening, pappersfärgning och laboratorier på plats. Pappersåtervinning har också sina egna kemiska risker.

 

Pappersmassaproduktion

Förberedelse av träfibermassa: Kraft-processen (Sulfatprocessen) använder natriumhydroxid och natriumsulfid och den mer miljövänliga natronmassaprocessen använder natriumhydroxid. Målet är att lösa upp ligninet för att extrahera cellulosan från träfibern. Natriumhydroxid höjer processens pH och får träfibrerna att svälla vilket är viktigt för slipningsprocessen.

Blekning: Historiskt användes elementärt klor för denna process men riskerna och det förorenade avfallet medförde att producenterna rörde sig bort från denna process. Numera används derivat av klor vanligtvis och dessa inkluderar klordioxid, natriumklorat, ozon och väteperoxid.

Återvinningsprocess: Detta är huvudsakligen en mekanisk process som också använder ångbehandling. Väteperoxid, sulfonsyra och natriumhydrosulfit kan användas. Papperet kan också genomgå en avfärgningsbehandling som utförs genom tvättning eller flytning. 

 

Papperstillverkning

Beroende på vilket papper som tillverkas kan lera, färgämne eller andra tillsatser tillsättas innan massan omvandlas. Det kan också vara tillsatsen av kemikalier för att förbättra slutprodukten, t ex bindemedel, våtförstärkande medel, retentionsmedel. När papperet har tillverkats läggs slutliga behandlingar för att producera till exempel glanspapper för tidningstryck eller spårningspapper.

Flera av dessa processer sker under höga temperaturer så risken för termiska brännskador är extremt hög.

 

Vanligt förekommande kemikalier:

Natriumhydroxid, väteperoxid, natriumperoxid, klor, svavelsyra, perättiksyra

Svavelsyra (H₂SO₄) – Starkt frätande syra

Kaustiksoda, Natriumhydroxid, Lut (NaOH) – Starkt frätande bas

Väteperoxid (H₂O₂) – frätande och oxiderande

Perättiksyra (C₂H₄O₃) – starkt oxiderande och frätande

Klor (CL) – oxiderande och giftig (Flytande klor Natriumhypoklorit är starkt frätande)

Lösningsmedel – till exempel lacknafta, bensin, etanol, etylacetat och terpentin är skadliga

Vi rekommenderar:

Identifiering – Lösning – Utbildning (ILU)

Ett helhetskoncept som ger en trygg och säker kemikaliehantering. ILU står för Identifiering, Lösning och Utbildning, och är en kundunik helhetsöversikt gällande i huvudsak kemikalier. Medical Care System hjälper er att identifiera de kemiska och termiska riskerna som finns på er arbetsplats.


Identifiering –  Lösning – Utbildning (ILU)

Medical Care Första Hjälpen

En allt-i-ett portabel Första Hjälpen väska som innehåller det man behöver för att behandla allt från ögon, sår samt brännskador. Sprayen är fosfatfri med lång behandlingstid och kan användas som en riktad och öppen behandling som kyler och minskar smärta vid brännskador. 

Medical Care Spray är även ett bra komplement som efterföljande behandling av en kemisk brännskada orsakade av uppvärmda eller heta kemikalier.

Trivorex ®

Absorberar och neutraliserar spill med en inbyggd pH-indikator så man kan lätt avgöra när spillet är oskadliggjort.

Diphoterine ®

Oskadliggör syror, baser, oxiderande ämnen, reducerande ämnen och lösningsmedel.

Polycaptor®

Absorberar och är speciellt effektiv vid spill av oljor, färg, polymerer, tensider och flockningsprodukter. Lämnar efter sig ett helt halkfritt golv.

Safurex ®

Sanerar och neutraliserar stänk med en inbyggd pH-indikator så man kan lätt avgöra när området är oskadliggjort.