ExpireGuard Button ExpireGuard

Sjukvård

Sjukhus | Ögonkliniker | Ambulanser | Apotek

Sjukvård

Inom sjukhus och brännskadeavdelningar har Diphoterine® och Hexafluorine® använts framgångsrikt i ett antal år – med användning av ett fördröjt sköljprotokoll – för att möjliggöra en snabb återgång av skadad hud och ögonvävnader till ett säkert fysiologiskt pH. Studier har visat att användningen av Diphoterine® och Hexafluorine® i dessa fall har lett till minskad smärta, minskat behov av operation och förkortad sjukhusvistelse.

Sjukvården använder produkter från oss inom två huvudområden dels på brännskadeavdelningar vid insatser på kemiska brännskador, dels på sjukvårdens egna labb där en rad aggressiva kemikalier används och detta har lett till minskad smärta, minskat behov av operation och förkortad sjukhusvistelse.

Vi rekommenderar:

Medical Care Sjukvård

Specialanpassade produkter för ambulans, räddningstjänst och sjukvård för ögon, sår och brännskador. Sprayen är fosfatfri med lång behandlingstid och kan användas som en riktad och öppen behandling som kyler och minskar smärta vid brännskador.

Hexafluorine ®

För att oskadliggöra Fluorvätesyra och andra föreningar som innehåller fluoridjoner.

Kalciumglukonat Gel

Används traditionellt av sjukhus och industri som antidot (motgift) vid hudexponering/förgiftning av fluorvätesyra. Behandlingen syftar primärt till att tillföra kroppen extra kalcium för att motverka den obalans som uppstår då fluoridjoner tränger in i kroppen och binder till sig kroppens eget kalcium.