ExpireGuard Button ExpireGuard

Vatten och avlopp

Reningsverk | Dricksvatten | Avloppsvatten

Vatten och avlopp

För att hantera avloppsvatten till att tillhandahålla dricksvatten använder vattenindustrin ett stort antal kemikalier för att hålla våra vattenförsörjningar rena och säkra.

Processen innefattar vanligtvis tre steg med en primär behandling för avlägsnande av stort skräp följt av en sekundär behandling där kontrollerade nivåer av bakterier och höga nivåer av syre tillsätts för att avlägsna organiska material. De fasta ämnena får sedimentera och det sekundära utflödet kan strömma till en mottagningsbassäng eller desinfektionsanläggning.

Den tertiära behandlingen kan åstadkommas med användning av en mängd fysikaliska, kemiska eller biologiska behandlingar. De kemiska behandlingarna kan innefatta användning av järnklorid, kalk, väteperoxid, oxalsyra, saltsyra och svavelsyra. Ett exempel på detta är flockningsmedel och viktigt att komma ihåg här är att vid spill ger den väldigt hala golv.

Slammet som avlägsnas under dessa tre steg kommer också att genomgå behandling med användning av lim och nitrit. För att minimera lukten till lokala stadsdelar kommer det också att göras en viss rengöring av atmosfären från dessa processer och där används svavelsyra, blekmedel och kaustisk soda.

 

Vanligt förekommande kemikalier:

Svavelsyra (H₂SO₄) – starkt frätande syra

Väteperoxid (H₂O₂) – frätande och oxiderande

Kaustiksoda, Natriumhydroxid, Lut (NaOH) – Starkt frätande bas

Järnklorid (FeCl₃) – frätande syra

Kalciumhydroxid (Ca(OH)₂) kallas även släckt kalk – starkt frätande bas

Oxalsyra (H₂C₂O₄) – frätande syra

Saltsyra (HCI) – starkt frätande syra

Vi rekommenderar:

Diphoterine ®

Oskadliggör syror, baser, oxiderande ämnen, reducerande ämnen och lösningsmedel.

Medical Care Första Hjälpen

En allt-i-ett portabel Första Hjälpen väska som innehåller det man behöver för att behandla allt från ögon, sår samt brännskador. Sprayen är fosfatfri med lång behandlingstid och kan användas som en riktad och öppen behandling som kyler och minskar smärta vid brännskador.

Medical Care Spray är även ett bra komplement som efterföljande behandling av en kemisk brännskada orsakade av uppvärmda eller heta kemikalier.

Polycaptor®

Absorberar och är speciellt effektiv vid spill av oljor, färg, polymerer, tensider och flockningsprodukter. Lämnar efter sig ett helt halkfritt golv.

Safurex ®

Sanerar och neutraliserar stänk med en inbyggd pH-indikator så man kan lätt avgöra när området är oskadliggjort.

Trivorex ®

Absorberar och neutraliserar spill med en inbyggd pH-indikator så man kan lätt avgöra när spillet är oskadliggjort.