Medical Care Spray

Första Hjälpen vid termiska brännskador, ögon- och sårskador

Medical Care Spray är en egenutvecklad första hjälpen spray som optimerar omhändertagandet från skadetillfälle till slutligt omhändertagande på sjukhus. Produkten är avsedd för behandling av termiska brännskador över hela kroppen liksom ögon- och sårskador.

 


Medical Care Spray Första Hjälpen spray skadetillfälle sjukhus termiska brännskador kroppen ögonskada sårskador

 

UPPKOMSTEN AV TERMISKA BRÄNNSKADOR

En termisk brännskada uppstår på grund av att värme från heta föremål eller vätskor fortplantar sig genom hudlagren, och så länge denna energi kvarstår så kommer skadan att förvärras.

 

BEHANDLING AV BRÄNNSKADOR

Genom att spraya över det skadade området med en finfördelad spraydimma så absorberas värmen och skadans utbredning minskar och smärtan avtar. Ju mindre och fler droppar, desto bättre absorptionsförmåga. Vätskan bör ej vara för kall, det vill säga under 10 °C för risken är då att blodkärlen drar sig samman och kyleffekten uteblir. Temperaturen på vätskan bör ej heller vara för varm, det vill säga över 25 °C – då uteblir smärtlindringen.

 

BEHANDLING AV ÖGONSKADOR

I händelse av att partiklar (damm/smuts) kommer i ögonen är det också viktigt att så fort som möjligt spola bort partiklarna med en ögondusch, så att de ej skadar hornhinnan och ögat blir inflammerat.

 

PRODUKTEN

Medical Care Spray består av ett sprayaggregat som ger en mycket finfördelad spraydimma som effektivt kyler det skadade området, och vätskepåsar med steril isoton koksaltlösning (NaCl) 0,9%.

 

RIKTAD BEHANDLING

Med Medical Care Spray kan man enkelt rikta behandlingen till det skadade området. Genom att enbart kyla den utsatta kroppsdelen minimieras risken för hypotermi.

 

ÖPPEN BEHANDLING

Spraydimman medför en öppen behandling, till skillnad mot värmeabsorberande förband vilka ej bör användas vid större skador på grund av risken för hypotermi, liksom då kemikalier kan vara inblandade då det finns risk att kemikalierna stängs in.

 

EFTERBEHANDLING AV BRÄNNSKADOR FRÅN HETA KEMIKALIER

Medical Care Spray är ett bra komplement som efterföljande behandling av en kemisk brännskada orsakade av uppvärmda eller heta kemikaller. Vid brännskador orsakade av heta kemikalier skall Diphoterine ® eller Hexafluorine ® användas först.

 

 

SNABBFAKTAMedical Care Sköljvätska Första Hjälpen brännskadevätska skadetillfälle sjukhus behandling termiska brännskador kroppen ögonskador sårskador sprayaggregat spraydimma kyler vätskepåsar isoton steril koksaltlösning (NaCl) 0,9% behandling transport sjukhus

– För behandling av termiska brännskador, ögon- och sårskador

– CE märkt medicinteknisk produkt.

– Följer standarden EN15154-3/4.

– Samma behandling på olycksplatsen som på sjukhus.

– Medger en öppen och riktad behandling som förebygger hypotermi.

– Behandling kan ske i alla vinklar, och fortgå under förflyttning, till exempel under transport till sjukhus.

 

Tel: 0157-131 31

www.medicalcare.se

”DE FLESTA OLYCKOR
HÄNDER INTE, VI LÅTER
DEM HÄNDA…”

 

Produkten finns i olika utföranden för att passa just din arbetsmiljö: bärbar eller väggmonterad samt med eller utan uppvärmning.

 

 

Medical Care 1
Medical Care 2
Medical Care 3
Medical Care 4
Medical Care 6

 

 

Medical Care Kit
Medical Care Sjukvårdsspray
Medical Care Munstycke
Medical Care Ögonkopp

 

 

Dokumentation

Svenska

Produktblad Medical Care SprayLadda ner
Användarinstruktion / MonteringsanvisningLadda ner

English

Product Leaflet Medical Care SprayDownload

Suomi

Product Leaflet Medical Care Spray (Fin)Download

Norsk

Produktblad Medical Care Spray (Norsk)Download

Dansk

Produktblad Medical Care Spray (Dansk)Download

Företag som använder våra produkter

Skrivet om Medical Care Spray