För att säkerställa korrekt omhändertagande efter incident med fluorvätesyra erbjuder Medical Care System AB kostnadsfritt en tub Kalciumglukonatgel (40g) vid varje beställning av Hexafluorine.

Erbjudande gäller gamla som nya kunder och är giltig 25/2 till 31/3 2019.

För att kunna ge en korrekt behandling av en skada som uppkommit av Fluorvätesyra behöver man både Hexafluorine och Kalciumglukonat, för att kombinationen av dessa åtgärder skall bli en självklarhet genomför vi nu denna kampanj.

 

Hexafluorine® är en unik spolvätska som snabbt oskadliggör både den frätande syran och den toxiska fluoridjonen.

Kalciumglukonat tillför kroppen extra kalcium för att motverka den obalans som uppstår då fluoridjoner tränger in i kroppen och binder till sig kroppens eget kalcium.

 

OBS: Endast för utvärtes bruk, får ej användas i ögon.

 

Summering:

Hexafluorine tar hand om fluorvätesyran som oskadliggörs, se Hexafluorine protokoll.

Kalciumglukonat gel tar hand om kroppen och tillför kalcium för att förhindra hypokalcemi.

 

Med vänlig hälsning, Medical Care.