ExpireGuard Button ExpireGuard

Har er arbetsplats tydliga rutiner för olyckor vid er truckladdningsstation?

laddtavla-flyer

 

En truckladdningsstation är en riskfylld miljö. Utveckling av knallgas vid laddning samt syran i batterierna utgör risker man måste vara beredd på.

Med vår laddplatstavla finns inga tvivel om vad man skall göra om olyckan är framme och hjälp nära till hands.

På tavlan finns tydliga instruktioner samt följande produkter:

 

Skyddsglasögon

För att undvika olycka från första början.

 

Skyddshandskar

För personligt skydd vid kontakt med syror.

 

500 ml Diphoterine ® Flaska

Flaskan är anpassad för att kunna skölja ett öga, sköljning skall påbörjas inom 1 minut. Flaskan är godkänd enligt EN 15154-3/4 som ersättare för inkopplad ögondusch.

https://www.medicalcare.se/wp-content/uploads/2018/09/laddtavla-flyer.pdf

200 ml Diphoterine ® Mini

En sprayflaska godkänd enligt EN 15154-3/4 som ersättare för nöddusch för 9% av kroppsytan dvs ett ansikte eller en arm, sköljning skall påbörjas inom 1 minut.

Kontakta oss gärna på tel: 0157-13131 om ni vill veta mer om laddplatstavlan!