Medical Care System MCS AB har återigen visat på den höga standard vi håller genom att den 16 april genomgå omcertifiering av ISO 9001 och ISO 13485. Vi revideras varje år men omcertifieringen sker vart annat år.

Genom kvalitetssystemet ISO 9001 arbetar Medical Care System med att ständigt förbättra och justera vår verksamhet för att möta kundernas behov.

ISO 13485 är standarden för medicinteknik, den är baserad på ISO 9001 men har högre krav på dokumentation och produktsäkerhet.

ISO 13485 och ISO 9001 certifieringarna ger Medical Care System MCS AB rätten att själva CE-Märka de medicintekniska produkter vi tillverkar.

Den externa revisorn var mycket nöjd med hur Medical Care System aktivt arbetar genom våra kvalitetssystem och ger oss förnyat förtroende ytterligare två år till nästa omcertifiering.

 

den 6 maj 2021

Markus Wahren

Marknadschef MCS AB

Ladda ner Medical Care System MCS AB ISO 9001

Ladda ner Medical Care System ISO 13485