Miljöskyddsprodukter

Sanering och neutralisering av kemiskt spill

Miljöskyddsprodukter används vid spill av kemiska, frätande, lättantändliga och miljöfarliga lösningar. Därför bör personer på olycksplatsen omedelbart kunna svara på följande frågor:
  • Vad består spillet av?
  • Hur stoppar man spridning av lösningen?
  • Hur neutraliserar man spillet?
  • Hur sanerar man spillet?
  • Hur skyddar man människor vid olycksplatsen?
  • Hur förhindrar man att miljön runt omkring tar skada?
  • Hur handskas man med reaktioner och föroreningar som kan uppstå?
Traditionella absorbenter och miljöskyddsprodukter fångar in och begränsar spillets utbredning, men har ingen effekt mot själva kemikalien vilket gör saneringsarbetet extra riskfyllt då kemikalien fortfarande är aktiv. Likaså kan det ibland vara riskfyllt att sanera ett spill eftersom man inte alltid känner till dess innehåll.

Trivorex ® verkar i tre steg

1. Fångar in och begränsar spillets omfång.
2. Neutraliserar spillets aktiva del.
3. Absorberar spillet och förenklar saneringen.

För att underlätta neutraliseringen har Trivorex ® en inbyggd pH indikator, dvs när Trivorex ® tillförs så ändrar pulvret färg baserat på kemikaliens pH. Rött för syra och blått för bas. När spillet har neutraliserats så övergår pulvret till gulaktig färg.

Polycaptor ®

Eftersom halkolyckor är den vanligaste typen av olyckor inom industrin har vi en absorbent speciellt effektiv vid spill av oljor, färg, polymerer, tensider och flockningsprodukter. Gemensamt för dessa är att de ger ett halt golv samt är svåra att absorbera. Efter Polycaptor® är underlaget torrt jämfört med andra produkter på marknaden som lämnar efter sig en fet och hal yta. Vid ett spill behöver du aldrig tveka på om det är rätt att använda Polycaptor ®. Polycaptor ® fungerar effektivt på alla typer av kemiskt spill.

Safurex ®

Neutraliserande saneringsvätska med pH-indikator för alla vanliga typer av kemiskt spill. Används vid dekontaminering av aggressiva kemikalier på golv/väggar, anläggning och skyddskläder. Används av flera räddningstjänster runt om i Europa för dekontaminering av kemskyddsdräkter efter insats.

Safurex® används med fördel i kombination med Trivorex®.

Safurex ® är klassad som icke skadlig för människor och miljö.

Snabbfakta Trivorex

– Miljövänlig , CE märkt.

– För sanering av alla typer av kemiskt spill.

– Fångar in och oskadliggör den aggressiva kemikalien.

– Inbyggd pH indikator för att enkelt avgöra vilken typ av kemikalie som är aktuell, liksom när fullgod neutralisering har uppnåtts.

 

Tel: 0157-131 31
www.medicalcare.se

 

 

 

 

”DE FLESTA OLYCKOR
HÄNDER INTE, VI LÅTER
DEM HÄNDA…”

 

Miljöskyddsprodukter finns i olika utföranden för att passa just din arbetsmiljö.

 

 

Absorbenter

Saneringsvätskor

 

Dokumentation

Svenska

Trivorex Produktblad Ladda ner
Trivorex Användarinstruktion Ladda ner
Trivorex Säkerhetsdatablad Ladda ner

English

Trivorex / LeVert Download
Trivorex Product Leaflet Download
Trivorex User Instructions Download
Trivorex MSDS - Material Safety Data Sheet Download

Suomi

Trivorex Product leaflet Download
Trivorex SDB Käyttöturvallisuustiedote Download

Norsk

Trivorex Produktblad Download
Trivorex SDB HMS-Datablad Download

Dansk

Trivorex Produktblad Download
Trivorex SDB Sikkerhedsdatablad Download

Svenska

Polycaptor Användarinstruktion Ladda ner
Miljöskyddsprodukter
Produktblad
Ladda ner
Polycaptor SDB -Säkerhetsdatablad Ladda ner

Engelska

Polycaptor User Instructions Download
Polycaptor MSDS - Material Safety Data Sheet Download

Svenska

Acicaptal SDB - Säkerhetsdatablad Ladda ner
Basicaptal SDB - Säkerhetsdatablad Ladda ner

English

Acicaptal MSDS - Material Safety Data Sheet Download
Acicaptal User Instructions Download
Basicaptal MSDS - Material Safety Data Sheet Download
Basicaptal User Instructions Download

Svenska

Safurex Produktblad Ladda ner
Safurex SDB - Säkerhetsdatablad Ladda ner

English

Safurex Product Leaflet Download
Safurex MSDS - Material Safety Data Sheet Download

Suomi

Safurex MSDS - Material Safety Data Sheet Download

Norsk

Safurex MSDS - Material Safety Data Sheet Download

Dansk

Safurex MSDS - Material Safety Data Sheet Download

Svenska

Miljöskyddsprodukter Produktblad Ladda ner

Engelska

LeVert - Leaks or spills of hazardous chemical products? Ladda ner