ExpireGuard Button ExpireGuard

Miljöskyddsprodukter

Traditionella absorbenter och miljöskyddsprodukter fångar in och begränsar spillets utbredning, men har ingen effekt mot själva kemikalien vilket gör saneringsarbetet extra riskfyllt då kemikalien fortfarande är aktiv. Likaså kan det ibland vara riskfyllt att sanera ett spill eftersom man inte alltid känner till dess innehåll.

Våra produkter:

Absorbenter

Saneringsvätskor

 


Miljöskyddsprodukter används vid spill av kemiska, frätande, lättantändliga och miljöfarliga lösningar. Därför bör personer på olycksplatsen omedelbart kunna svara på följande frågor:
  • Vad består spillet av?
  • Hur stoppar man spridning av lösningen?
  • Hur neutraliserar man spillet?
  • Hur sanerar man spillet?
  • Hur skyddar man människor vid olycksplatsen?
  • Hur förhindrar man att miljön runt omkring tar skada?
  • Hur handskas man med reaktioner och föroreningar som kan uppstå?

Våra produkter:

Absorbenter

Saneringsvätskor

Trivorex ® verkar i tre steg

1. Fångar in och begränsar spillets omfång.
2. Neutraliserar spillets aktiva del.
3. Absorberar spillet och förenklar saneringen.

För att underlätta neutraliseringen har Trivorex ® en inbyggd pH indikator, dvs när Trivorex ® tillförs så ändrar pulvret färg baserat på kemikaliens pH. Rött för syra och blått för bas. När spillet har neutraliserats så övergår pulvret till gulaktig färg.

R

Miljövänlig , CE märkt.

R

För sanering av alla typer av kemiskt spill.

R

Fångar in och oskadliggör den aggressiva kemikalien.

R

Inbyggd pH indikator för att enkelt avgöra vilken typ av kemikalie som är aktuell, liksom när fullgod neutralisering har uppnåtts.

Polycaptor ®

Eftersom halkolyckor är den vanligaste typen av olyckor inom industrin har vi en absorbent speciellt effektiv vid spill av oljor, färg, polymerer, tensider och flockningsprodukter. Gemensamt för dessa är att de ger ett halt golv samt är svåra att absorbera. Efter Polycaptor® är underlaget torrt jämfört med andra produkter på marknaden som lämnar efter sig en fet och hal yta. Vid ett spill behöver du aldrig tveka på om det är rätt att använda Polycaptor ®. Polycaptor ® fungerar effektivt på alla typer av kemiskt spill.

Safurex ®

Neutraliserande saneringsvätska med pH-indikator för alla vanliga typer av kemiskt spill. Används vid dekontaminering av aggressiva kemikalier på golv/väggar, anläggning och skyddskläder. Används av flera räddningstjänster runt om i Europa för dekontaminering av kemskyddsdräkter efter insats.

Safurex® används med fördel i kombination med Trivorex®.

Safurex ® är klassad som icke skadlig för människor och miljö.

Dokumentation

Svenska

Safurex Produktblad Ladda ner
Safurex SDB - SäkerhetsdatabladLadda ner

English

Safurex Product Leaflet Download
Safurex User ProtocolDownload
Safurex MSDS - Material Safety Data SheetDownload

Suomi

Safurex MSDS - Material Safety Data SheetDownload

Norsk

Safurex MSDS - Material Safety Data SheetDownload

Dansk

Safurex MSDS - Material Safety Data SheetDownload

Svenska

Miljöskyddsprodukter ProduktbladLadda ner
Trivorex AnvändarinstruktionLadda ner
Trivorex SäkerhetsdatabladLadda ner

English

Trivorex / Safurex Download
Environmental ProtectionDownload
Trivorex User InstructionsDownload
Trivorex MSDS - Material Safety Data SheetDownload

Suomi

Trivorex Product LeafletDownload
Trivorex SDB KäyttöturvallisuustiedoteDownload

Norsk

Trivorex ProduktbladDownload
Trivorex SDB HMS-DatabladDownload

Dansk

Trivorex ProduktbladDownload
Trivorex SDB SikkerhedsdatabladDownload

Svenska

Polycaptor AnvändarinstruktionLadda ner
Miljöskyddsprodukter
Produktblad
Ladda ner
Polycaptor SDB -SäkerhetsdatabladLadda ner

Engelska

Polycaptor User Instructions Download
Polycaptor MSDS - Material Safety Data SheetDownload

Svenska

Acicaptal SDB - SäkerhetsdatabladLadda ner
Basicaptal SDB - SäkerhetsdatabladLadda ner

English

Acicaptal MSDS - Material Safety Data SheetDownload
Acicaptal User InstructionsDownload
Basicaptal MSDS - Material Safety Data SheetDownload
Basicaptal User InstructionsDownload