ExpireGuard Button ExpireGuard

Fluorvätesyra används idag inom bl.a. elektronik, stål och glasindustrin där dess etsande förmåga kommer väl till pass. Det är en av få syror som har en förmåga att fräta sönder glas.  Den gör våra diskbänkarna blanka och fina, avlägsnar oxid från svetsfogar, samt ger oss vackra frostade glasflaskor. Men samtidigt är det en mycket farlig syra som kan orsaka svåra skador om vi exponeras för den utan erforderligt skydd.

 

Fluorvätesyran används dock tyvärr också i andra mer illasinnade sammanhang. Tack vare dess förmåga att fräta sönder glas, så är den en alltmer populär ingrediens i klottersammanhang. Kemiskt klotter, så kallat glas ets, är ett växande problem förknippat med stora risker för alla inblandade parter.

 

AntietchbottleSom ett komplement till Hexafluorine, som är den enda produkt som kan användas för att effektivt neutralisera stänk av fluorvätesyra på människan, kan vi nu erbjuda ”Anti Etch”, en specialutvecklad saneringsvätska speciellt framtagen för att neutralisera kemiskt klotter innehållande Fluorvätesyra eller dess derivat.

 

Vi samarbetar med saneringsföretaget Jm2P Marketing för att på ett säkert och effektivt sätt kunna sanera såväl Pendeltåg och Tunnelbana i Stockholmsregionen.