ExpireGuard Button ExpireGuard

Välkommen att besöka oss på Nordic Burn Meeting 2014 den 21-23 maj på Linköping Konsert & Kongress.

 

Vår förhoppning som utställare på det 14:e Nordic Burn Meeting är att inspirera och skapa dialog kring de nya metoder som nu finns för att effektivare kunna behandla både termiska och kemiska brännskador, både i Första Hjälpen skedet och i efterföljande läkarvård.

 

I vårt ständiga arbete med att knyta ihop hela vårdkedjan och skapa bättre förståelse hos alla inblandade parter hoppas vi därför att du väljer att planera in ett besök hos oss på Nordic Burn Meeting i Linköping.

 

Kontakta oss gärna för att boka in ett enskilt möte.

Varmt välkommen!