ExpireGuard Button ExpireGuard

Tillsammans med bl.a. SIS, Länsstyrelsen och ett antal större industriföretag utgör Medical Care System den Svenska Spillskyddskommittén. Kommitténs uppgift är att fastställa och utveckla en standard för Spillskydd, relaterade be­grepp och definitioner – samt verka för att dessa införs på alla nivåer i hela samhället.

 

Det handlar om att minimera risker för människor och miljö vid oljespill och kemikaliespill som inträffar vid vanlig drift och vid olyckor.

 

Målet är att harmonisera området spillskydd inom Sverige och få samsyn i hur man ska strukturerat ska arbeta med spillskydd, samt utveckla en gemensam nomenklatur så att vi talar samma språk. Målgrupper för arbetet är bland annat drift- och säkerhetsansvariga personer inom industri och produktion, tillsynsmyndigheter, samt personer med miljö- och arbetsmiljöansvar inom organisationer.

 

Vill du vara med och påverka?
Kontakta oss så berättar vi mer.