Ögonskölj

Ögonskölj rengör och avlägsnar skadliga ämnen eller partiklar från ögat. Det finns i dagsläget en mängd olika ”ögonskölj-produkter” på marknaden, både väggfasta som är kopplade till ett fast ledningsnät eller fristående mobila enheter.

 

Viktigt att tänka på vid val av ögonskölj är:
Vad skall den användas till?

SMUTS OCH PARTIKLAR I ÖGONEN

I händelse av att partiklar (damm/smuts) kommer i ögonen är det också viktigt att så fort som möjligt spola bort partiklarna med en ögondusch, så att de inte skadar hornhinnan och ögat blir inflammerat. För att skölja bort smuts och partiklar i ögonen rekommenderar vi Medical Care Spray. Det är en isoton koksaltlösning 0,9% med samma saltbalans som vanlig tårvätska. Med 20 minuters sköljtid och ergonomisk ögonkopp tillhandahålls den överlägset längsta sköljtiden av alla produkter på marknaden.

FRÄTANDE OCH SKADLIGA KEMIKALIER

För behandling av stänk från frätande och skadliga kemikalier rekommenderar vi Diphoterine ®.  Här är syftet att snabbt oskadliggöra kemikalien innan den fräter sönder vävnaden och riskerar att orsaka en bestående skada. Diphoterine ® medför en snabb oskadliggörande effekt oavsett typ av kemikalie och koncentration.

FLUORVÄTESYRA

Den enda undantaget vid stänk av kemikalier är om den aktuella kemikalien är fluorvätesyra då rekommenderar vi Hexafluorine ® ögonskölj.