Ögonskölj och ögondusch

Ögonskölj rengör och avlägsnar skadliga ämnen eller partiklar från ögat. Det finns i dagsläget en mängd olika ”ögonskölj produkter” på marknaden, både väggfasta som är kopplade till ett fast ledningsnät eller fristående mobila enheter.

Ögonskölj ögondusch rengör avlägsnar skadliga ämnen partiklar ögat    ögonskölj ögondusch spolvätska hexafluorine Ögonskölj ögondusch rengör avlägsnar skadliga ämnen partiklar ögat ögaögondusch spolvätska diphoterine ögondusch

Viktigt att tänka på vid val av ögonskölj är:
Vad skall den användas till?

 

FRÄTANDE OCH SKADLIGA KEMIKALIER

För behandling av stänk från frätande och skadliga kemikalier rekommenderar vi Diphoterine ®.  Här är syftet att snabbt oskadliggöra kemikalien innan den fräter sönder vävnaden och riskerar att orsaka en bestående skada. Diphoterine ® medför en snabb oskadliggörande effekt oavsett typ av kemikalie och koncentration.

Läs mer om Diphoterine ® här.

FLUORVÄTESYRA

Den enda undantaget vid stänk av kemikalier är om den aktuella kemikalien är fluorvätesyra då rekommenderar vi Hexafluorine ®.

Läs mer om Hexafluorine ® här. 

TERMISK (VÄRME) BRÄNNSKADA

För behandling av en termisk brännskada rekommenderar vi Medical Care Spray.  Den innehåller en isoton koksaltlösning 0,9% med samma saltbalans som vanlig tårvätska som effektivt kyler den skadade området och förhindrar värmeutbrednaden till omkringliggande vävnad.

Läs mer om Medical Care Spray här.