Ögonskölj och Ögondusch

Vad menar vi med ögonskölj?

Ögonskölj rengör och avlägsnar skadliga ämnen eller partiklar från ögat. Det finns i dagsläget en mängd olika ”ögonskölj produkter” på marknaden, både väggfasta som är kopplade till ett fast ledningsnät eller fristående mobila enheter.

screenhunter13    ögonskölj ögondusch spolvätska hexafluorine Dipho_usage ögondusch spolvätska diphoterineögon eyes

 

VIKTIGT att tänka på vid val av ögonskölj är:
VAD skall den användas till?

FRÄTANDE OCH IRRITERANDE KEMIKALIER

För behandling av stänk från frätande och irriterande kemikalier rekommenderar vi DIPHOTERINE.  Här är syftet att snabbt oskadliggöra kemikalien innan den fräter sönder vävnaden och riskerar att orsaka en bestående skada. DIPHOTERINE medför en snabb oskadliggörande effekt oavsett typ av kemikalie och koncentration.

Läs mer om DIPHOTERINE här.

 

FLUORVÄTESYRA

Den enda undantaget vid stänk av kemikalier är om den aktuella kemikalien är fluorvätesyra då rekommenderar vi HEXAFLUORINE.

Läs mer om HEXAFLUORINE här.

 

 

 

 

 

 

 

TERMISK (VÄRME) BRÄNNSKADA

För behandling av en termisk brännskada rekommenderar vi MEDICAL CARE SPRAY.  Den innehåller en isoton koksaltlösning 0,9% med samma saltbalans som vanlig tårvätska som effektivt kyler den skadade området och förhindrar värmeutbrednaden till omkringliggande vävnad.
Läs mer om MEDICAL CARE SPRAY här.

 

 

mc spray burk ögonskölj ögondusch spolvätska
SÅRSKADA eller SMUTS och ANDRA PARTIKLAR

För behandling av en sårskada eller smuts och andra främmande partiklar i ögat rekommenderar vi MEDICAL CARE SPRAY  eller MEDICAL CARE SPRAYBURK
Den isotona höggradigt rena koksaltlösningen medför en effektiv rengöring och sköljning av ögat med samma typ av vätska som används inom sjukvården.
Läs mer om MEDICAL CARE SPRAYBURK här.

Företag som använder våra produkter

Skrivet om Ögonskölj och Ögondusch