Palvelusopimus

Kokonaissitoumus

Turvallinen työympäristö merkitsee kokoaikaista vastuuta, joka vaatii jatkuvaa sitoutumista niin työnantajalta kuin työntekijöiltäkin. Vastuu käsittää suuren joukon eri aloja, mikä vaatii panostusta aikaan ja osaamiseen.

Palvelusopimuksella Medical Care Systemin kanssa varmistatte, että työpaikkanne kemiallisiin ja termisiin riskeihin kiinnitetään jatkossakin koko ajan huomiota. Sillä tavalla saatte kontrollin sekä rutiineitanne että kustannuksianne, tiedotamme työntekijöitänne ja pidämme heidät ajan tasalla alan viimeisimmästä kehityksestä.

 

Yritysasiakkaitamme

Kirjoitettua Palvelusopimus

Palvelusopimus

Kokonaissitoumus

handshake

Palvelusopimus auttaa Teitä vähentämään haavoittuvuutta ja henkilöriippuvuutta, sillä voimme taata erikoisosaamisen saatavuuden koko sopimuskauden ajan. Teidän ei siis enää tarvitse muodostaa omaa sisäistä, avainhenkilöistä muodostuvaa asiantuntijajoukkoa, jonka läsnäolo ja asialle omistautuminen muutoin voi olla suoraan ratkaisevaa onnistuneen lopputuloksen kannalta.
• Jatkuva huomion kohde
• Rutiinien ja kulujen valvonta
• Pienempi haavoittuvuus

 Sisältö:

Riskien inventointi

Sopimukseen kuuluu aluksi tehtävä riskien inventointi, jossa yhdessä kartoitamme kemialliset ja termiset riskinne sekä ensiaputuotteiden tarpeenne, tuotteiden sijoittamisen ja henkilöstönne koulutustarpeen. Sen jälkeen teemme toimintaanne koskevan vuosikatsauksen selvittääksemme, ovatko riskit muuttuneet ja pitääkö henkilönsuojauksen ja koulutuksen tarvetta säätää uudelleen sen mukaan.

Dokumentaatio

Dokumentoimme riskien selvityksestä saadut tulokset ja niiden mukaisen ensiaputuotteiden tarpeen, tuotteiden sijoittamisen ja henkilöstönne koulutustarpeen.

Koulutus

Vuosittainen peruskoulutus kemikaaliriskeistä, ensiavusta kemikaalionnettomuuksissa, henkilönsuojaimista sekä Medical Care Systemin toimittamien ensiaputuotteiden käyttämisestä. Palvelusopimukseen kuuluu kolmen tunnin koulutustilaisuus vuosittain, enintään 20 henkilölle.

Valvonta

Medical Care System sitoutuu perustamaan rekisterin ja valvomaan meiltä hankkimienne ensiaputuotteiden kelpoisuuspäivämääriä. Vuosittaisella seurannalla valvomme vastuullamme olevia tuotteita.

Välittäjä/Tiedottaja

Medical Care System painottaa toimivan yhteistyön tärkeyttä koko hoitoketjussa onnettomuuden sattuessa ja että kaikki asianosaiset tuntevat toistensa hoitomenetelmät. Sen vuoksi me tietysti välitämme tiedot terveydenhuoltoon/ pelastustoimeen, jotta siellä oltaisiin tietoisia yrityksenne kemiallisista riskeistä, sekä käyttöön ottamanne ensiapujärjestelmän rutiineista.

Alennusta koulutuksesta

Palvelusopimuksella saatte myös alennusta säännöllisistä kursseistamme palvelusopimukseen jo kuuluvien lisäksi.

OHEISPALVELUT

ILU – Kokonaisvaltainen lähestymistapa kemikaalionnettomuuksiin

ILUTarvittaessa Medical Care System voi räätälöidä yrityksenne riskiympäristön mukaisen koulutusohjelman. Käytämme tästä koulutuksesta nimeä ILU (lyhenne ruotsalaisista sanoista inventointi, ratkaisut, koulutus), se sisältää koulutusaineiston räätälöidyn mukauttamisen, koulutusaineisto jää asiakkaalle. ILU noudattaa Ruotsin työympäristöviraston säännöstön AFS 2011:19 vaatimuksia ja on suunniteltu tukemaan työnantajaa työympäristön kemikaaliriskeihin liittyvissä vastuissa. Tämä johtaa turvalliseen työpaikkaan, jossa jokainen ottaa vastuun omasta turvallisuudestaan ja terveydestään.

 

Ensiapu ja PPE-D

hlr_deepTarvittaessa Medical Care System voi tarjota koulutusta myös seuraavissa: PPE, PPE-D, Ensiapu ja ilmatietukos. Tätä voitte halutessanne varioida, jos kaikki ovat jo saaneet koulutusta kemiallisista ja termisistä riskeistä. Kurssien pitäjät ovat valtuutettuja sairaanhoitajia, joilla on todistettu pätevyys ruotsalaisessa HLR- rådet (peruselvytysneuvonnassa). Opettajilla on myös pitkä kokemus akuutti- ja ensiapuhoidosta.