ExpireGuard Button ExpireGuard

Diphoterine®

Diphoterine® är en unik Första Hjälpen sköljvätska, som på ett snabbt och effektivt sätt oskadliggör både syror och baser såsom t.ex. saltsyra, svavelsyra, natriumhydroxid (lut) och ammoniak. Diphoterine ® är även verksam mot lösningsmedel och oxidanter och har testats effektiv mot över 1500 st unika kemikalier.

För engångsbruk. Hållbarhet 2 år från tillverkningsdatum.

Läs mer om Diphoterine ®

Visar alla 13 resultat